Viljandi C.R.Jakobsoni G.

ÖKOKRATT 2007 ´ Mets õpetab¡

Viljandi C. R. Jakobsoni nim. Gümnaasiumis

 

Aeg: 16.aprill- 25.mai 2007

 

Osavõtjad: 1-7. klass (~400 õpilast) ja 10 õpetajat

Eesmärgid: Metsa taimede ja loomade tundmaõppimine, kevade märkide otsimine looduses, loodussäästliku mõtteviisi kujundamine mitmesugustel õppekäikudel, uurimuslikud tööd metsa teemadel

 

Projekti koduleht      http://www.okokratt.ee/

 

Jrk.nr.

Üritus

Aeg

1.

Uurimuslike tööde konkurss teemal ´Eestis pesitsevad metsalinnud¡, mapi koostamine 5.-6.klassile

10.- 25.aprill

2.

Pungade ja lehtede järgi puude tundmaõppimine, mapi koostamine enamlevinud puude kohta 7.klassile

10.aprill- 10.mai

3.

Osalemine projektis ´Tere kevad 2007¡, sellega seotud taimede ja lindude tundmaõppimine- 2B, 5B ja 7C klass

Aprill- mai

4.

Parimate uurimustööde esitajate õppepäev Kabli linnukaitsealal

mai

5.

Parimate uurimuste esitajate (7.klass) õppepäev Tallinna botaanikaaias

mai

6.

Ökokrati laulu õppimine kõikides osalevates klassides (lauluõpetaja kaasabil)

aprill- mai

7.

Rakvere teatri etenduse ´Käpipuu vennaskond¡ ühiskülastus Ugalas- 1 ja 3. klass

18.aprill

8.

Metsa ravimtaimede referaadid - 4B klass

mai

9.

Jalgsimatk Viljandi Lossimägedesse, puude tundmaõppimine pungade järgi- 4B klass

16.aprill

10.

Välitunnid metsas- algklassid, 6.klassid

mai

11.

Õppepäev Pihlaka talus (koduloomad, mets) - 5B klass

10.mai

12.

Metsaretk (puude ja põõsate kirjeldamine, joonistamine)- 2B klass

25.mai

13.

Metsa- ja järvetaimestiku tundmaõppimine, joonistamine- 1A klass

25.mai

14.

Kirde-Eesti metsad- 4B klass

16,mai

15.

Raja talu külastamine (miniloomad, meisterdamine looduslikust materjalist, metsakoosluse tundmaõppimine)- 1B ja 3A klass

2.mai

16.

Kokkuvõte keskkonnaüritustest ´Mets õpetab¡

29.mai

17.

Ökokrati lõpupidu Luke pargis

23.mai

18.

Ökokrati õpetajate lõpuseminar Tallinnas Estonia teatris

9.juuni

 

Projekti koordinaatorid Monika Pärna (huvijuht)

                                      Hilje Nurmsalu ja Ester Järvekülg (loodusõpetuse ja bioloogia õpetaja)