Kunda ÜG

Keskkonnaharidusprojekti  ÖKOKRATT 2007.a.

¥METS ÕPETAB¡ teostamine

Kunda Ühisgümnaasiumis

 

I      Kool osaleb projektis kolmandat aastat. Projektis osalevad põhikooli õpilased

   1. – 7. klassini  nii eesti kui ka vene osakonna  õpilased ( 385 ) ning õpetajad ( 24 ).

  Koos õpilastega osalevad projektis ka nende vanemad  - jahimehe, metsamehe,   

  puutöömehe elukutse – lapsevanem – metsamees, jahimees, puutöömees.

II    Eesmärgiks seame:

{     Loodushoidliku mõtteviisi ja suhtumise kasvatamist meie  olulisemasse loodusvarasse metsa.

{     Õpilane teab, et mets on elukeskkonnaks taimedele ja loomadele.

{     Õpilane tunneb oma koduümbruse metsades elavaid tuntumaid taimi ja loomi.

{     Õpilane tutvub kooliümbruses kasvavate puude, põõsaste ja teiste rohttaimedega ning õpetajate suunamisel ja juhtimisel kaardistatakse kooliümbruse puud ja põõsad – Kasemäe puude õpperada .

{     Õpilaste ja nende vanemate ning linna üldsuse keskkonnateadlikkuse tõstmist – mets ei ole prahi maha viskamise koht, mets on elupaik taimedele , loomadele, lindudele.

{      

 

 

 Ürituste kava  Kunda Ühisgümnaasiumis 17.aprillist kuni  29. maini 2007.a.

 

Aeg

Üritus/ tegevus

Sihtgrupp

Teostajad

Teisipäev,

17. aprill

kell 09.40

Õpetajate infotunnis    keskkonnaharidusprojekti Ökokratt 2007 ürituste kava, nende  ettevalmistamise käigu ja  läbiviimise tutvustamine.

 

 

I –VI I klasside klassijuhatajad, keeleõpetajad, muusikaõpetajad, kunstiõpetajad, loodusainete õpetajad

 

 

õp. E. Mätlik

dir. kt. M. Abroi

Esmaspäev,

16.  ja teisipäev,

17.  aprill

Stend ¥ Mets õpetab¡

-          puude tutvustamine

-          Eesti metsades kasvavad  puud

-          mets on kodu

-          hoia metsa

-          meie kodukoha puud

 

 

II korruse lühikeses koridoris stend õpilastele tutvumiseks ja õppimiseks.

 

 

õp. M. Koks

õp. M. Toom

õp. E. Mätlik

Kolmapäev,

18. aprill

 ÖKOKRATT 2007, keskkonnaharidusprojekti ¥Mets õpetab¡ ürituste kava tutvustamine õppureile – info stendidele

 

 

1. – 7. klassi õpilased

Aineõpetajad, klassijuhatajad


18. – 30. aprill

Logokonkurss teemal ¥ Mets õpetab¡

 

!. – 11. klassi õpilased

Kunstiõpetajad – E. Randver,

E. Mätlik,

M. Ojamaa,

Ü. Juuse– Tumak

M. Võidula

 

 

25. aprill –

9. mai

Lauamängude meisterdami-se võistlus loodusainetes teemal ¥ Mida õpin metsas?¡

 

 

1. – 7. klassi õpilased + lapsevanemad

Klassijuhatajad , kunsti-, tööõpetuse õpetajad

 

Iga nädala teisipäeviti – 24. aprill;

8. , 15.  ning 22. mai

Loodusealaste( puud, taimed, loomad, linnud) ristsõnade lahendamise võistlused –

III vahetund- 1., 2. 3. ja 7. kl.

IV vahetund – 4., 5., 6. klass

 

 

Igast klassist osaleb vähemalt neli kaheliikmelist võistkonda.

 

õp. M. Koks

õp. M. Toom

õp. E. Mätlik

Kolmapäeviti 25. aprill

( sees)

8. mai

( õues)

 

 

Keskkonnamängud metsa teemadel- ¥ Mets õpetab¡

1. – 4.klassi õpilased

Klassijuhatajad 1.– 4. klassini,

õp. M. Koks

õp. E. Mätlik

 

 

23. aprill

Jüripäev, maapäev- õppekäigud puidufirmadesse – puidu töötlemine

Kevadmatkad metsa Kronkskaldale – metsa vaatluslehtede täitmine, mulla happesuse määramine

 

 

5. – 7. klass

 

 

 

1. – 4. klass

Klassijuhatajad , loodusainete õpetajad

 

Klassijuhatajad

25. aprill –

4. mai

Keelepuu meisterdamine- puude nimetuste kirjutamine  erinevates keeltes ( eesti, vene, soome, inglise, saksa..)

¥ Meie kodukoha metsades kasvavad puud¡

 

4.- 7. klass

Keeleõpetajad – M. Klimenko,

 N. Penkina,

L. Palk, M. Abroi,

P. Krõlatov,

K. Aron, E. Mätlik

K. Lillepuu

M. Ojamaa

 

 

 

18. aprill –

10 mai

Joonistame kunstitundides teemal  ¥ Puukoor jutustab¡

( üraski teekond)- tehnikaks grataaþ ja

 

1. – 4. klassi õpilased

Kunstiõpetajad

E. Randver,

E. Mätlik,

M. Ojamaa,

Ü. Juuse– Tumak

M. Võidula

 

 

26. aprill – 15. mai

Kooli looduseõpperaja

 ( Kasemäe puude rada) väljaehitamise alustamine õueõppe läbiviimiseks teemal ¥ Kooliümbruse puud ja põõsad¡

-          puude joonistamine

-          puude pildistamine

-          vaatluslehtede täitmine

-          õpperaja kaardistamine

-          õpimapi koostamine puuderaja kohta

 

 

3. – 7. klassi õpilased vabatahtlikkuse alusel pärast õppetunde

õp. M. Koks

õp. M. Toom

 õp. E. Mätlik

Neljapäev, 10. mai

Kohtumised

-          jahimehega

-          metsatöötajaga

-          metsnikuga

 

 

 

  1. – 3. klass

4. – 6. klass

7. klass

 

Klassijuhatajad

18. aprill – 23. mai

 

Rahvusvahelisel puude istutamise päeval, 26. septembril 2006 istutatud oma klassi puu kastmine, ümbruse rohimine ja puu toestamine

 

 

1. - 11. klass

Klassijuhatajad

1. – 15. mai

Sõnalis- muusikaliste põimikute õppimine metsateemadel.

¥ Mets on kodu¡ laulu ja tantsu õppimine muusikatundides, klassijuhataja tundides

 

 

1. – 7. klass

Emakeeleõpetajad, muusikaõpetajad , klassijuhatajad

E. Mätlik

M. Toom

M. Koks

 

Kolmapäev, 23. mai

Kokkuvõtte tegemine keskkonnaharidusprojektist teemal ¥ Mets õpetab¡

+ õpilaste autasustamine tänukirjade ja meenetega

-          logokonkurss

-          ristsõnade lahendajad

-          parimad joonistajad

-          parimad lauamängude meisterdajad

-          parimad puuderaja koostajad

-          parimad keelepuu meisterdajad

-          parim sõnalis-muusikaline põimik

+  Õpilased esinevad parimate sõnalis – muusikaliste põimikutega

+ Mudilaskoorilt metsteemaliste laulaude kuulamine

+ Laulame metsalaula ja tantsime kaasa.  

 

1. – 7. klass

Klassijuhatajad

M. Abroi

K. Aja

E. Mätlik

M. Koks

M. Toom


Teisipäev,

29. mai

PUHTA METSA PIDU Vokal

Parimad üritustest

osavõtjad

 

 

E. Mätlik

M. Toom

 

NB! Alates kolmapäevast, 25. aprillist on võimalik vaadata klassis B10 erinevaid filme  metsast. Klassijuhatajad palun kasutage võimalust .

Filme saab laenutada õp. E. Mätliku käest.

       

 

 

Projekti  juhivad:  direktori kohusetäitja Meelike Abroi

                           algklasside õpetaja Etti Mätlik ( projektijuht)

                          loodusainete õpetaja Marika Toom

                          klassiõpetaja Maarika Koks