Loo KK

KESKONNAPROJEKT  ÖKOKRATT  2007

 

Keskkonnahariduse  projekt  LOO  KESKKOOLI  algklasside osas

Projektijuht  Urve  Karner

 

Eesmärk: metsa  tundmaõppimine  õppeekskursioonide  kaudu Sagadi  metsa  ja  metsamuuseumisse, Tallinna  Botaanikaaeda  puude  juurde, Tsitresse   puude  juurde;   loodussäästliku  mõtteviisi  kujundamine; metsa seadustega tutvumine.

 Aeg: maikuu

ÕPPEEKSKURSIOONID

Jrk.

ÜRITUS

Aeg     

Vastutajad

1.

2A kl.  Tall. Botaanikaaed  - puude  juurde

8.mai

U.Karner

2.

4  kl. Tsitresse  metsa tundma  õppima

16.mai

S.Aava

3.

1 A, 1B  Tsitresse  puude  juurde

23.mai

T.Kivirähk

C.Viherpuu

4.

2B  Tall. Botaanikaaeda  puude  juurde

28.mai

E.Grossmann

5.

2A, 2B , 3.kl.  Sagadi  metsamuuseumisse ja  metsa puude juurde

31.mai

U.Karner,

E.Grossmann

A.Lokotar

MUUD  TEGEVUSED

Tegevus, üritus

Vastutaja

Stend Eesti metsapuudest, loomadest ja metsaseadustest

U.Karner

Viktoriin väljapaneku põhjal

klassijuhatajad

Metsateemaliste raamatute näitus raamatukogus

M.Kosk

Plakatite joonistamine. Igas klassis erinev teema                                                

-         6a kl.    Metsaseadused

-         5.kl.      Metsaseadused

-         4.kl.      Mine metsa!

-         3.kl.      Hoia metsa!

-         2kl.       Liigu jälgi jätmata

-         1.kl.      Mets ja metsaloomad

loodusainete 

õpetajad, kunstiõpetajad ja  klassijuhatajad

 

 

 

 

Tegevus, üritus

Aeg

Vastutaja

6b kl. - metsapuude okste väljapanek koos kirjeldustega, kogu kool saab jälgida lehepungade puhkemist

 

23.aprill

U. Karner

4.kl. – fantaasiapildid puudest

16.mai

S. Aava

Väljapanek puidust valmistatud esemetest

14.-17.mai

U. Pohlak

Õpime tantsu ja laulu ¥Tantsuga puhtaks ja targaks!´

14.-25.mai

U. Karner

Maastikumäng looduses

25.mai

algkl. õpetajad

 Kokkuvõtete tegemine ja autasustamine

31.mai

U. Karner

Vastutajad  algklasside klassijuhatajad  ja loodusainete  õpetajad

 

Keskkonnahariduse  projekt  LOO  KESKKOOLI  põhikooli ja gümnaasiumi osas

Vastutajad  õpetajad  Ave  Soekov  ja  Triin  Sepp

28. aprill  - vabatahtlikud õp. Triin  Sepa  juures  metsa  istuamas

maikuus --  filmi ¥ Mets  õpetab´ vaatamine