Nõo LA Krõll

Nõo lasteaed Krõll Tartumaalt
keskkonnanädala kava  25- 30. aprill 2005
 
1.Huvitavad vestlused ja katsed veega rühmades koos Lopega
2.Joonistamised ja meisterdamised rühmades, Näitus lasteaia saalis
3.Kust tuleb puhas vesi? Õppekäik puurkaevu juurde,
4.Õppekäik reoveepuhastisse.
5.Mis on peidus torustikes? Torustiku läbipesu vaatlus
6.Õnnetuse korral abi veest. Tuletõrjeauto lasteaias.
7.Lasteteater Trumm etendus Järvevanake
8.Laevasõit Emajõel
 
Maire Kubri
lasteaia juhataja