Paldiski Gümnaasium

Paldiski Gümnaasiumi keskkonnakuu kava

 

Teema: Säästa vett ja väldi selle reostust.

 

Toimumise aeg: mai

 

Osalejad: Mõeldud on kõigi kooli õpilaste peale.

 

Eesmärk: Juhtida tähelepanu inimestele nii olulise ühendile – VEELE.

 

Otsime vastuseid küsimustele:

ü      Millist rolli mängib vesi meie elus?

ü      Miks on vesi meile tähtis?

ü      Miks on vaja vett säästa?

ü      Kuidas vett kokku hoida?

ü      Miks on vaja hoida vesi puhtana?

ü      Kuidas tarbevett puhastatakse?

ü      Jpm.

 

Kava:

Mai alguseks on koostatud stendid, mis juhivad tähelepanu vee kokkuhoiu ja puhtana hoidmise vajadusele. Koolimajja on üles pandud plakatid stiilis ´Kas teadsid, et …………….¡, mis sisaldavad huvitavat infot vee teemadel.

 

Uurimus-projekt. ´Kaks nädalat kokkuhoiureþiimi¡. Projektis osalevate perede näitel näidatakse, kui palju on võimalik vett kokku hoida ja kui palju sellega raha säästa. Tuuakse välja ka see, mida pere kahe nädala jooksul tegi vee kokkuhoidmiseks.

 

Orienteerumine.

 

11. mai lasteteater Trumm etendus ´Järvevanake¡ 

 

11. mai kuu viktoriin. Teemaks ´Vesi¡

 

Fotokonkurss: ´Vesi meie ümber¡. Tööde esitamise tähtaeg 13 mai. Laekunud töödest koostatakse näitus.

 

Loominguliste tööde võistlus. Teema : ¡Mina ja vesi¡. Tööde esitamise tähtaeg 13. mai. Tööd pannakse ka teistele uudistamiseks.

ü      Plakatid

ü      Joonistused

ü      Jutud

ü      Luuletused

ü      Naljad

ü      Hüüdlaused

ü      Jpm.

 

20 mai ekskursioon:

ü      Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut

ü      Ülemiste veepuhastusjaam

 

25 mai spordipäev: tegeletakse alternatiivspordialadega ja teemaks ikka vesi.

ü      Veeämbritega teatejooks

ü      Pesukäsna abil anumate täitmine veega

ü      Jpm.