Jüri G ja Rae HK

Keskkonnanädal Puhas Vesi 1-6. klassidele

Tegevused ja üritused

Klounide Piip ja Tuut etendus ¥Puhas vesi¡ 12.aprillil klassijuhatajate tundides

Tegevused projekti käigus:

Kuulutused / illustratsioonid / plakatid nähtud etenduse põhjal;

I kooliastmes teabetekst veega seonduval teemal;

          II kooliastmes referaat veega seonduval teemal;

I ja II kooliastmes puhta vee laulu õppimine.

 

Klassides parimate tööde väljaselgitamine     19. – 20.aprillil.

 

Väljavalitud kuulutused õpetaja Siiri Laidile, teaduskonverentsil esitatavad teabetekstid ja referaadid õpetaja Anne Klorenile 21.aprillil.

 

Teabetekstid ja referaadid autoritele tagasi 25.aprillil.

 

Näitus parimatest kunstiõpetuse töödest alates 22.aprillist.

 

Parimate tööde ettekandmiseks teaduskonverents 27.aprillil.

 

Kokkuvõtete tegemine, tublimate tänamine koolis 28.aprillil.

 

Parimate õpilaste osavõtt Puhta Vee Peost Paunküla veehoidla juures 19.mail.

Ideid teabeteksti või referaadi koostamiseks puhta vee teemadel:

 

 1. Tuhala nõiakaev
 2. Vaskjala veehoidla
 3. Ussiaugu allikas
 4. Veekogud Rae vallas
 5. Tiikide tähtsus
 6. Pirita jõgi
 7. Veekogude põhilised reostajad
 8. Laevaliiklus
 9. Laevaõnnetused Läänemerel
 10. Supelrannad
 11. Veeuputus
 12. Vähipüük Eestis
 13. Kalastamine
 14. Valla veemajanduskava
 15. Lõhe
 16. ´Roheline vesi¡
 17. ´Sinine vesi¡
 18. Veeloomad Eestis
 19. Veetaimed Eestis
 20. ´Suur vettehüpe¡ 17.juuli 2005
 21. Joogivesi
 22. Eesti jõed
 23. Eesti järved
 24. Läänemere riigid
 25. Tähtsamad veeteed
 26. Merevesi