Varbola LA MUUMI

Ökokrati projekti „MÜRA POLE MUUSIKA!“ kava

Läbiviimise aeg 27.04. - 30.04.2009

Aeg

Tegevused/üritused

Muumitrollide rühm

Tulemused

Vastutajad

27.04.09

Esmaspäev

„Müra pole muusika“

 

Sissejuhatav vestlus: hääled meie ümber.

Laulu õppimine „Müra pole muusika“. Loovtants: „Müra pole muusika“.

Tehiskeskkonna helide kuulamine: (sõiduvahendid, kodumasinad, arvutid, telefon, saeveski, töökoda).

Varbola küla kõige suurema müraallika väljaselgitamine.

Laps saab uusi teadmisi tehiskeskkonna helidest meie ümber.

Lapsel areneb kuulmistaju erinevate tehiskeskkonna-häälte kuulamise ja  eristamise abil.

Rühmaõpetajad

Muusikaõpetaja

 

28.04.09

Teisipäev

„Metsapäev- otsi loodushääli!“

Loodushäälte kuulamine ja eristamine (puude kohin, linnulaul, tuulevihin, kiviklõbin, liikumishääled).

Pillide valmistamine looduslikust materjalist (kõristi, kõlapulgad, trumm, vile, sahisti).

Linnuhäälte matkimine.

Laps saab uusi teadmisi loodushäältest meie ümber.

Laps tunneb rõõmu muusika tegemisest isevalmistatud pillidel.

Rühmaõpetajad

Õpetaja abi

29.04.09

Kolmapäev

„Keskkonnamängude päev Varbola linnuses“

Jalgrattamatk Varbola linnusesse. Lugemine-kirjutamine, arvutamine-võrdlemine kasutades looduslikku materjali: kivid, käbid, oksad jne.

Keskkonna- alased liikumismängud kasutades looduslikke abivahendeid. Keskkonna teemaliste plakatite valmistamine (vabatehnikas looduslikke materjale kasutades).

Laps õpib kasutama erinevaid looduslikke materjale, tähtede, numbrite ja sõnade moodustamiseks.

Lapsel areneb vastupidavus, loovus, tähelepanu ja kiirus.

Laps tunneb rõõmu liikumisest, mängimisest

Rühmaõpetajad

Liikumisõpetaja

Õpetaja abi

30.04.09

Neljapäev

Türi TMK üliõpilaste keskkonnaõpetuse üritus „Vesi“

Tutvumine raamatutega „Laps ja keskkond - veeraamat“, „Lope ja vesi“.

Vesi on elu, joogikõlbulik vesi, veeringlus looduses, inimene vajab puhast ja magedat vett. Temaatiliste plakatite tutvustamine.

Jalutuskäik nõidadega jõe äärde. Vee sügvuse mõõtmine jões (nööri otsas raskus), jõevee värvus, veevulina kuulamine. Vee maitsmine ja maitsestamine (sool, suhkur, sidrunihape, mahl).

Laps teab, milline on joogikõlbulik vesi ja kuidas vesi looduses ringleb.

Juhataja

Türi TMK üliõpilased

Rühmaõpetajad

Õpetaja abi