Tarvastu Lasteaed

ÖKOKRATI PROJEKTI:  OLEN OSA LOODUSEST
KAVA TARVASTU LASTEAIAS.
Lea Leenurm
Merike Klein

2008
 
ESMASPÄEV
Töökoosolek personalile:
•    Projekti  OLEN OSA LOODUSEST  tutvustamine. Nädala jooksul tutvustada lastele, mismoodi ollakse osa loodusest. Vaadelda loodust, rääkida loodushoiust, prügist.  Mängida vastavaid mänge, joonistada, kleepida, meisterdada metsast leitud vahenditega jne.
•    Jagada rühmadele vahendid, jaotada omavahel ülesanded.

Teema: Okaspuud, puude osa looduses.  (mänd, kuusk, kadakas).
Täita tööleht nr. 16. (vaata lisas).
Puude välimus, mille poolest erinevad. Millised on viljad? Milleks vajalikud?
 Mõistatused puudest.
Jalutuskäik Männimäele. Puude vaatlus, puude jämeduse mõõtmine.
•    Hääled metsas;
•    Lõhnad metsas;
•    Värvid metsas;
•    Taimed, lilled metsas.
Liikumismäng  Leia oma puu.
Eesmärk: 1. Tunda puid koore järgi,  okaste pikkuse järgi. Hiljem kinnisilmi puud katsudes, kombates.
Arvutamine: loendada käbisid, okkaid.
Joonistamine: joonistada puu tüve mustrit.
Meisterdamine: metsast leitud vahenditest meisterdada õhtupoolikul vabal valikul.

TEISIPÄEV
Teema : LEHTPUUD, loodushääled.  (kask, tamm, pihlakas, kastan, lepp).
Puu tunnetamine meelte abil:
•    vaatad, katsud käega tüve, oksi, lehti;
•    nuusutad;
•    kuulad kohinat; linnulaulu; erinevaid hääli looduses;
•    maitsed.
Maasikumäng:  Varanduse otsimine;  prügi korjamine, sorteerimine.
Eesmärk: 1. Leida lasteaia õuealale peidetud kotid ning arvata ära kompimise teel, mida need sisaldavad ( tammetõrud, okkad, kivid, kastanimunad).
2. Kuidas kaitsta loodust, prügi sorteerimine, kuhu pannakse prügi.
Puud, milleks vajalikud, mida nendest saadakse. (küte, mööbel, kasevihad).
Tööleht nr. 30
Joonistamine: joonistada üks okaspuu ja üks lehtpuu.
Arvutamine: loendada kastanimune, tammetõrusid; lahendada nendest tekstülesandeid.
Emakeel:  Luuletuse õpetamine: Kevadekuulutajad
Kuldnokk tuleb, laulik süles,
Otsib oma pesa üles.
Leidnud selle raagus kaselt,
Kohe laulu lahti laseb.
Teda saadab lõbus pill:
Lumikelluka till-till...

KOLMAPÄEV
Muinasjutt:  Otist, kes eksis metsa.
Eesmärk:
1.    Õpetada lastele, kuidas käituda, kui oled metsas eksinud.
2.    Laps saab teadmisi, kuids sooja hoida, olla nähtaval ja kuuldav.
Jalutuskäik Tarvastu jõe äärde. Vaadelda, kuidas on jõesängi süvendatud, ümbrus koristatud. Vestelda looduse säästlikust kasutamisest. Vaadelda loodust kevadel. Laulmine looduses (kajaefekt).
Voolimine: erinevate puude viljad – käbid, tammetõrud, kastanimunad jne.
Muusika: erinevad loodushääled metsas, laulud ja laulumängud puudest, metsast.
Liikumine: loovliikumine matkides metsas nähtut, kuuldut.

NELJAPÄEV
Teema: Loomad metsas.
Tööleht nr. 22.
Rollimängud, kui sa oleksi karu, jänes, hunt, rebane, jne. Selgitada, mida tunneksid vastava loomana elades – keda kardaksid, mida sööksid, mida tunneksid. Kuidas inimesed loomi külmadel talvedel aidata saaksid.
Emakeel: Loomad metsas.
 Vaadelda erinevate loomade pilte. Arutleda, kuidas on metsas märgata loomade liikumist, nende jälgi. ( loomade magamiskohad, väljaheited, puu kraapimine, karvatuustid jne.).
Mängida loomalotot.

Maalimine: metsloomad.
Eesmärk:
1.    Laps õpib vabalt valitud metslooma maalima ja tema iseloomulikke tunnuseid  märkama.
2.    Lapsel areneb fantaasia ja kujutlusvõime.
Vabal ajal  lugeda erinevaid jutte loomadest.

REEDE 
Seiklusrajal Võrtsjärve ääres. (mängupidu) lõpetamine.
Väljasõit Võrtsjärve äärde seiklusrajale.
Eesmärk:
1.    Lapsed tutvuvad loodusega Võrtsjärve ääres, saavad teadmisi järves elavatest kaladest, järve ääres elavatest loomadest jne.
2.    Lapsed kuulevad vanu muistendeid Vanapagana kivist ja Võrtsjärve nime saamisloost.
Ökokratinädala lõpetamine, õhupallide puhumine; grillimine.