Lihula Lasteaed

Ökokratt 2008

OLEN OSA LOODUSEST

21.-25.04 Loodusõpetuse ja keskkonnakasvatuse integreerimine erinevatesse tegevustesse - kõikide rühmade õpetajate lahtised tegevused tutvustamaks oma eesrindlikku kogemust kolleegidele.
Sõimerühm: kevadkülv külvikasti ja lepatriinu vaatlus
Noorem rühm: Geomeetrilised kujundid ning loodusliikumine õues
Keskmine rühm: Kurepesa vaatlus ja kevadlillede tutvustamine
Liitrühm: Terves kehas terve vaim, pääsukeste vaatlus
Vanem rühm: Rändlinnud saabuvad ja laulavad meile
MAI
2. mai Prügiprobleemid meie ümber -„Aita pakend ringlema“ vaatamine. Seos prügikoristusaktsiooniga „Teeme ära!“ Meisterdamine pakenditest.
5. mai „Rändur Tilk“vaatamine – kuidas ringleb vesi looduses; veemängud ja katsed
6. mai  Minu kodukoht ja loodus: Matsalu Rahvuspark; Penijõe õppeklass, matkarajad – väljasõit Penijõele. Nooremad rühmad õppeklassi ja muuseumi, vanemad rühmad Suitsu ja Penijõe õppe-matkaradadele.
7.mai Keskkonnamängude päev
8.mai „Kevad mere ääres ja metsas“ – väljasõit Puhtu – Laelatu kaitsealale. Uurimistegevus ja mängud looduses.