Oru Põhikool

                 Keskkonnaprojekt Ökokratt „Olen osa loodusest”  2008 Oru Põhikoolis
                                                               Kava

Osalejad: 1.- 9. klassi õpilased, õpetajad, töötajad
Projektijuht: geograafia-bioloogia-keemia õpetaja Kaisa Koppel

Eesmärk: * Laste keskkonnateadlikkuse tõstmine ja säästva eluviisi propageerimine
                * Oma kodukoha ja Eestimaa rikkuste tundmaõppimine
               * Näidata inimtegevuse mõju meid ümbritsevale loodusele
                * Kui me ise ei hoia, kes siis hoiab?