Haapsalu Linna Algkool

Haapsalu Linna Algkooli keskkonnanädal

Sihtgrupp: Haapsalu Linna Algkooli I – VI klassi õpilased (240 õpilast) ja klassiõpetajad
Toimumuse aeg: 12. – 23. mai 2008
Haapsalu Linna Algkooli 2007/2008
Projekti eesmärgid:
Õpilane...
o    teab, kuidas tervislikult  toituda, elada;
o    teab ja tunneb 2008. aasta lindu ja puud  – I kooliaste
o    tunneb puidu ja lõhna järgi Eesti metsade puid – II kooliaste;
o    teab projekti Eesti Agenda 21 (Läänemere Agenda 21) põhimõtteid – II kooliaste.

KAVA