Raasiku Põhikool

Raasiku põhikooli „ÖKOKRATT“ 2008

2008. a moto on „Olen osa loodusest“.

Projekti toimumise aeg:     28. aprill - 02. mai 2008. a.
Osalejad:             Raasiku Põhikooli 1.-9. klassi õpilased, klassijuhatajad  ja aineõpetajad.
Eesmärk:             * teoreetilise ja praktilise tegevuse kaudu kujundada loodussäästlikku
                       mõtteviisi;
                * arendada õpilastes hoolivat suhtumist loodusesse;
                * loominguliste tööde kaudu anda teadmisi metsaelustikust, metsa
                 hoidmisest/kasutamisest, hooldamisest ja kaitsmisest;
                * huvi äratamine metsa ja selle koosluse vastu.
Korraldus: nädala jooksul on ainetundides läbivaks teemaks „keskkonnakaitse“. Lisaks sellele toimuvad erinevad üritused (vt tabelit).
Omaloomingulised  kirjutised ja plakatid pannakse välja stendidele ja seintele ning informatiivsed stendid (aasta lind ja aasta puu) kooli mõlemal korrusel. Parimatest joonistustest ja kirjutistest seatakse üles näitus. Toimub õppefilmide vaatamine.
Toimub viktoriin, mis puudutab metsloomi ja –taimi ning kogu nädala jooksul räägitavat infot.
Nädala lõpus premeeritakse parimaid auhindadega.
Terve nädala jooksul teevad 6. klassi õpilased koos meediaõpetaja Cristina Kaskaga reportaaþi. Kooli raadiost kuulduvad meie metsas elavate lindude erinevad hääled.

Tegevuskava