Kuusalu Keskkool

Ökokrati projekt Olen osa loodusest 2008
Kuusalu Keskkoolis

Projekti eesmärk:
o       Loodushoidliku mõtteviisi kujundamine,
o       Looduse märkamisoskuse arendamine

Ettevalmistused algasid märtsis koolitusega õpetajatele

Tegevused:
Vanapaberi kogumise kuu 16.04 – 16.05  (õp. Jüri Rebane)
Meisterdame loomi ja linde (aprill – algklassid ja loodusring)
Fotokonkurss „Kuidas elad, koolipargi puu?“ (märts-aprill)
Loodusainete nädal  14-18 aprillil (Eve Sarap - vt nädala kava)
Koristusaktsioon „Kodukant korda!“ koostöös Kuusalu VV-ga (21-25.04)
Õuetunnid aprill-mai
Emakeeletundides looduse teema  (õp. Sirje Päll)
Jüriöö tõrvikutega teatejooks 23. aprillil
Sagadi LK loodusprogramm 1. klassidele 29. aprillil
Puhta Looduse Pidu 5. klassidele Paunkülas 21. mail
Sagadi LK loodusprogramm 6. klassidele 25. mail

Loodusainete nädala kava  14-18 aprill
Esmaspäev
Ülemaailmse õuesõppepäeva tähistamine õuevahetundidega
Viktoriin: „Tunne linde ja puid“ fuajees
Linnu- ja loomanäitus fuajees
Teisipäev
Klassidevaheline maastikumäng põhikoolile
Rühmatöö: „Inimese mõju keskkonnale“ gümnaasiumile
Multifilmide vaatamine suurte vahetundide ajal lugemissaalis
Jätkub lindude ja puude tundmise viktoriin
Kolmapäev
Linnulauluhommikud koos ornitoloog Peep Veedlaga
Fotokonkursi „Kuidas elad, koolipargi puu?“ parimate tööde esitlus lugemissaalis
Puu ja linnuviktoriini lõpetamine
Neljapäev
Põnevad keemiakatsed aulas (suurtel vahetundidel)
Füüsikatunnid algklassidele (terve nädala jooksul)
Reede
Loodusainete nädala lõpetamine. Kokkuvõtted.
Parimate autasustamine aulas suurtel vahetundidel

Kooliraadio mängib loodusteemalist muusikat, edastab helipilte  ja annab edasi põnevaid looma- ja  loodushääli metsast, niidult ja mere äärest.