Kuusalu ja Kolga LA

„ÖKOKRATT 2005 sügis“

KOLGA JA KUUSALU LASTEAIAS

TEEMA : JÄÄTMETE SORTEERIMINE

 

ÜRITUS

 

SISU

 

AEG

KORRALDAJA, VASTUTAJA

„Jäätmed meie igapäeva-elus“

 

 

 

 

Vestlused rühmades teemal: mis on jäätmed ja kuidas nendest vabaneda (liigiti sorteerimine, erinevad konteinerid, tagastamine). Ohtlikud jäätmed ja nende eraldi kogumise vajalikkus (lastepoolne abi  patareide kogumisel).  Teemakohane  joonistamine.

 

4.oktoober

 

 

 

 

Rühmade õpetajad

Väljapanek  „Jäätmete sorteerimine“

 

Valik erinevate jäätmeliikide näidistest (vanapaber, ohtlikud jäätmed,  pakendid).

 

4.oktoober

 

Kolga  ja Kuusalu  lasteaia personal

„Taara tagastamine“

 

Õppekäik Kolga Mõisa poodi taara vastu-võtmisega tutvumiseks.

 

4.oktoober

Õpetajad

„Helkur – meie elu kaitsja“

 

Kohtumine politseitöötajate  ja keskkonna-ameti juhataja hr. Priit Adleriga.

 

5.oktoober

kell 10.30

Kolga lasteaia juhataja

 

„Patareid – ohtlikud jäätmed“

 

Kogutud patareide viimine Kuusalu Emart Auto juurde kogumispunkti.

7.oktoober

Kuusalu lasteaia õpetajad ja lapsed