Koeru vald

Koeru vald  korraldab seoses Õkokratt projektiga 20.04.2004 lehtede
riisumise mõisapargis ja kooli territooriumil ning 20. mail 2004 tuleb jäätmete päev,
kus käiakse metsas prügi korjamas ja mida hiljem konteineritesse sorteeritakse.