Põlva vald

MAMMASTE LASTEAED-ALGKOOL

 

Teema: ´Säästev eluviis – jäätmete sorteerimine¡

 

Aeg: 26.04. –30.04.2004.

 

Sihtgrupp: Mammaste Lasteaed – Algkooli lapsed

 

Koht

Aeg

Mammaste –lasteaed

 

18.03.04.

Töökoosolek õpetajatele.

Projekti tutvustus ja tööplaani koostamine

 

 

26.04.04.

Avapäev – teema tutvustus lastele

Lapsed kostüümides – kõik on prügikollid

´Prügikollide tants¡ – esitavad Reet Külaotsa tantsutüdrukud

Ühine laulu ja tantsu õppimine: ´Ära viska prügi maha¡ N-Euro ja Marek Sadam

 

 

27.04.04.

Ragn Sells AS – Prügivedu ja jäätmekäitlus

Prügi sorteerimise tutvustamine õues

     Tava- ja ohtlikud jäätmed

Rühmades pannakse välja prügikastid eri liiki jäätmete jaoks

Õhtupoolikul valmistatakse prügi-skulptuur koos lastega

Alustame vanapaberi kogumisega

 

 

 

28.04.04.

Mina ja loodus

Matk loodusesse, loodussäästlik käitumine.

Mis reostab loodust, mitu prügi liiki leiame loodusest, prahi koristamine naabruses asuvast metsast ja õuealat

Vanemarühma laste külaskäik Räpina Paberivabrikusse – paberi ümbertöötlemine, kogutud vanapaberi üleandmine

Õhtupoolikul katsete tegemine – loodusest kaasatoodud vee filtreerimine

 

 

29.04.04.

Kuidas saab poes sisseoste tehes käituda keskkonnasõbralikult

 Ostame kaupa mida vajame

ostame tooteid, mis vähem pakendatud

ostame tooteid, mille pakendit saab korduvalt kasutada (klaastaara)

ökomärgiga tooted – nende tutvustamine

plakati valmistamine ´Säästa – ära saasta!¡

 

 

30.04.04.

Saalis – nädala lõpetamine

Iga rühm tutvustab oma plakatit, räägib sellest, mida nad avastasid, mis oli neile huvitav

Prügiskulptuuride näitus

Autasustamine

Disko