Kuremaa Lasteaed  Algkool

Kuremaa Lasteaed – Algkooli keskkonnanädal „Olen osa loodusest“
tegevused 19.-23. 05. 2008


Sihtrühm: 1.-4. kl. õpilased ja lasteaialapsed vastavalt tegevuste eakohasusele

Eesmärk:
•    kodukoha looduse väärtustamine, erinevate taime-, puu –ja linnuliikide tundma õppimine Kuremaa pargis
•    looduskaitse põhimõtete tutvustamine
•    praktiliste tööoskuste harjutamine

19.mai
              Õppematerjali „Mis on looduskaitse“ tutvustus
              Õppekäik juhendajaga Kuremaa parki, koristustöö pargis

20.mai
             Tegevused lasteaed-algkooli õuealal: taimede ja puude istutamine;
             keskkonnamängude mängimine

21.mai
              Tammepuude uurimine Kuremaa pargis; töölehtede täitmine

22.mai   
               Kunstilised tegevused loodusliku materjaliga looduses
               Väljasõit Puhta Looduse Peole  Luke mõisa parki

23.mai
              Viktoriin („Tere, kevad“  ja  looduskaitse )
              Õppekäik ja piknik Kassinurme loodusrajal