Lustivere Põhikool

Ökokratt Lustivere Põhikoolis

Õppeaasta jooksul on toimunud:
1.    Lustivere pargi ja kooliõue koristamine
2.    III klassi loodusvaatlused – kevade areng
3.    Algklasside ilmavaatlused erinevatel aastaaegadel (sügis, talv, kevad)
4.    Kunsti- ja tööõpetuse tundide läbivaks teemaks oli “ Olen osa loodusest”. Parimad tööd eksponeeritakse 22. ja 23. mail toimuval näitusel, mida saavad külastada kõik piirkonna inimesed.
5.    Koostöös bioloogia  ja arvuti õpetajaga valmisid 7. klassi õpilaste referaadid hundist.


Olen osa loodusest!
19. - 28.mai

1.    22.-23. mai lasteaia ja õpilastööde näitus
2.    26. mai 1.-5. klass ekskursioonil Põhja – Eesti looduskaunitesse paikadesse
3.    22. mai pidu Luke pargis
4.    I kooliaste - mängud looduse tundmaõppimiseks
5.    II kooliaste – videomäng “ Rändur Tilk “ ja loodusfilmide vaatamine
6.    III kooliaste – ainetundide läbiv teema on keskkonnakaitse
7.    II klass – õppekäik “ Meie kooli vesi “
8.    Kõikides klassides eakohane loodusviktoriin
9.    Digipildid loodusest. Matk looduse pildistamiseks
10.    Lõpetamine ja autasustamine 30. mail

Lasteaed

1.    Õpperada looduses
2.    Laulude ja luuletuste õppimine
3.    Ettevalmistused näituseks
4.    Looduse pildistamine