Saku vald

Saku algkoolis
Saku algkooli õpilased võtsid aktiivselt kõigist plaanitud üritustest osa: korjasime patareisid üle 77 kilo,tegime prügist luuletusi,raamid said ümber( ka prügist )parimad luuletused,  koostasime ja lahendasime prügist ristsõnu, väiksed vaatasid Tweeni põngerjate prügi sorteerimisest filmi;käisime koristamas nii kooli kui ka kodu ümbrust,klassides arutati,loeti,jutustati prügi teemalisi jutte,tehti nalja; käis prügiauto (hilines ja esines prügi vääriliselt, maitsestasid mõrumeelt firma kommidega), prügipidu koos teiste valla koolidega lõpetas meie nädala.
 
Marianne Sakust