Konverentsi kava

KONVERENTSI KAVA
 
AEG: 14. juunil 2005

KOHT: Kilplala, Müüsleri küla Kareda vallas Järvamaal, http://www.kilplased.kareda.ee/

 

10.40 - 11.00 Registreerimine ja saabumiskohv

Kõigile osalejatele jagatakse tassid, millele saab maalida konverentsi lõpuks kenad pildid

11.00 - 11.30 Avaettekanne. Keskkonnaharidus - koolihariduse osa, Mailis Reps, haridus- ja teadusminister

11.30 - 11.50 Keskkonnaharidus vee säästmiseks ning reostuse vältimiseks - Mariina Hiiob

11.50 - 12.10 Säästa vett ning väldi selle reostust! - projekti kokkuvõte Priit Adler, MTÜ Ökokratt

12.10 - 12.30 Projektõppe võimalustest koolis - Viive Abel, Kuusalu KK infojuht

12.30 - 12.45 Viessmann - keskkonnasõbralik kütmine - Jalmar Künnap, Viessmann UAB  juhataja

12.45 - 13.00 Kas Keskkonnaharidust peab ikka toetama ? – Karita Sall AS Tallinna Vesi avalike suhete juht

13.00 - 13.50 LÕUNA

13.50 - 14.15  Keskkonnanädalad Neeme koolis - Tiina Ojasson-Võsa, Neeme kooli klassiõpetaja

14.15 - 14.30  Keskkonnanädala kogemused haridusasutustes – Janne Kallakma, Järva- Jaani valla keskkonnaspetsialist

14.30 – 14.45 Meie liitumisest projektiga Kairi Möller, Maidla kooli loodusainete õpetaja

14.45 – 15.30 Kõik saavad sõna ! Praktikult praktikule.

Tagasiside küsimustiku täitmine

16.30 - 16.50 Lõputöö – Valmivad tassid

16.50 - 17.00 Tunnistuste andmine – koostööpartner EMI-ECO