Võru linn

Võru lasteaed Päkapikk
Võru lasteaias Päkapikk toimus Ökokrati nädal  teemal "Loodus on meile kõigile kodu"  26. - 30. aprillini. Moto: SÄÄSTA - ÄRA SAASTA
 
Esmaspäeval tuli meile külla Ragn-Sellsi lõuna piirkonna müügikonsultant Siret Kivilo koos suure prügiauto ja kahe  konteineriga erinevate jäätmete jaoks. Lastele tutvustati prügi sorteerimise põhimõtteid, räägiti säästvast eluviisist ning millised on ohtlikud jäätmed. Koos lastega õppisime laulu "Ära viska prügi maha!"
 
Teisipäeval rääkisime rühmades metsast, puudest ja loodushoiust. Vanematele jagati lehed koduse ülesandega - otsida koos lapsega Võru linnas erinevate ohtlike jäätmete vastuvõtmise kohti; nimetada, millised korduvkasutusega pakendeid oma kodus kasutatakse ja millisel otstarbel ning leida kauplustest ökomärgiga pakendeid.
 
Kolmapäeval käisid suuremad lapsed koristusretkel: Tamula järve ääres, Kreuzwaldi pargis ning lasteaia aiatagusel alal, nn. eikellegi-maal. Lapsed korjasid suure rõõmuga, iga leid sorteeriti erinevasse kotti.
 
Neljapäeval meisterdati erinevatest jääkmaterjalidest ja valmistuti näituseks.
Pered tagastasid lehed koduse ülesandega. Rõõm oli näha aktiivset kaasalöömist, paljud uurimused olid väga põhjalikud. Tänu neile said ka teised teada, kus on Võru linnas kohad erinevate ohtlike jäätmete äraandmise jaoks.
 
Reedel toimus Ökokrati nädala pidulik lõpetamine. Saalis oli üles seatud näitus fantastiliste töödega (valmistasid lapsed rühmades ja kodus koos perega).
Õues tulid aiarühmad kokku, saabus uuesti pr Siret Kivilo, kes uuris lastelt, mida nad said möödunud nädala jooksul teada, kus käisid ja mida tegid. Koos vaadati üle kaks konteinerit, paberi jaoks olev konteiner oli ääreni täis saanud.
Külla tuli ka Võru Linnavalitsusest abilinnapea linnavarade ja ettevõtluse alal hr Toomas Paur, kes avaldas tunnustust meie ökokrattimisele ning kinkis linnavalitsuse poolt ühe konteineri paberjäätmete jaoks.
Päev lõppes lustimisega laulu "Ära viska prügi maha"  saatel, tunnistuste, kleepsude, kommide ja õhupallide jagamisega.
 
Ilusat kevadet!
 
Ester Peterson
Võru lasteaed Päkapikk