Kuusalu vald

Kuusalu lasteaed JUSSIKE

Kuusalu Lasteaias
ÜLEVAADE "ÖKOKRATT 2004" ÜRITUSTEST KUUSALU LASTEAIAS JUSSIKE
 
TEEMA: METS JA METSAELANIKUD
AEG: 19. - 26. APRILL
 
Lasteaed on osalenud algusest peale kõikides "Ökokrati" projektides.
 
Seekordsed üritused:
* Kogu nädala läbis teema kõikide rühmade õppe- ja kasvatustegevusi. Toimusid eakohased vestlused metsast, seal kasvavatest puudest, taimedest, metsas elavatest loomadest, metsa hoimisest ning säästmisest. Toimusid õppekäigud kevadisse metsa, loodusvaatlused.
* Suurt põnevust pakkus lastele rahuvalvajate - loodusekaitsjate külaskäik. Rahuvalvajad tutvustasid oma elukorraldust, varustust, relvi ja nende kasutamist. Rääkisid lastele, et jälgivad alati looduse säästmist oma tegevuse juures.
* 21. aprillil heakorrastasime lasteaia ümbrust.
* 22. aprillil toimus kevadine metsajooks väikeste lisaülesannetega, mis puudutasid looduse säästmist. Jooksu tegid lõbusamaks jooksaid saatvad õhupallid. Kõik osalejad said autasuks ja energia taastamiseks Mesikäpa šokolaadi.
* 23. aprillil külastasid lasteaeda klounid Piip ja Tuut. Etendus lustakad trikid olid seotud looduse säästmise teemaga (kuidas säästa vett, kuidas säästa metsa ja puid, kuidas sorteerida prügi).
* Nädala lõpetasime 26. aprillil lastehommikuga "Mutionu pidu". Mutionu (muusikaõpetaja) ootas oma sünnipäevale metsaelanikke. Toredatesse kostüümidesse riietunud metsaelanikud laulsid ja tantsisid rühmade kaupa. Esinesid ka kostüümides õpetajad, õpetaja Eve Õuna tantsutüdrukud (prügitants) ning esitati vahepala metsa hoidmisest ja prüg sorteerimise vajalikkusest. Mutionu tänas tublisid osalejaid, jagas maiustusi, õhupalle, kleepse jm.
 
Oli tore nädal
Kuusalu lasteaed Jussike ja Astrid Meister

Kuusalu keskkoolis

Kuusalu keskkoolis oli keskkonnateemaline nädal 19.04 - 24.04.

Nädala juhatas sisse esmaspäeval TÜ teadlane Raivo Vilu loenguga "Kas Holland jääb vee alla 2007. aastal ?"

Teisipäev oli energiasäästumängu päralt. Rekordilähedase tulemuse saavutas 6.klassi noormees Ott Jalakas 2441 punktiga. Klasside seas sai parima tulemuse 5a klass (2104+2289+2379). Peale tunde kohtusid lastega Scoutpataljoni võitlejad, viies läbi näidislahingu kooli staadionil. Saime teada, kuidas on seotud loodushoid ja kaitsevägi.

Neljapäeval oli klassidevaheline keskkonnaviktoriin 4-12.klassidele.

Algklassiõpilastele esinesid klounid Piip ja Tuut prügiteemalise etendusega.

Nädala lõpetas Kuusalus Bändide õhtu, kus esinesid ansambel Manza Kolgast ning ans. Cookies ja teised.

 Ott Jalakas