Laiuse LA

AEG:                            15. – 19. mai 2006

 

OSAVÕTJAD:            Laiuse Lasteaed

                                                Osalejad on 19,             2 – 7-aastased lapsed

 

EESMÄRK:                            Anda teadmisi vee-elanikest, nende elukeskkonnast, vajalikkusest looduses. Kuidas hoida loodust puhta ja tervena.

                                               

 

 

LAIUSE LASTEAED

KESKKONNATEEMALINE NÄDAL

¥KES ELAB VEES´

   15. – 19. mai 2006

 

ESMASPÄEV:            Uuendame tutvust LOPEGA (nädala maskott)

                                    Tutvumine vee-elanikega läbi raamatute (kalad, konnad,  putukad, taimed).

Kasutatud raamatud: ¥Laste entsüklopeedia´

¥Loomad ja nende elupaigad´

¥Kalad´

¥Ühed loomad kõik´

Joonistamine: ¥Vee-elanikud´

Uurimine-vaatlemine:  Erinevate vete degusteerimine (kraani-, kaevu- ja pudelivesi)

Lauamäng:  ¥Kalapüük´

TEISIPÄEV:            Vestlus: ¥Vee puhtuse vajalikkus elusolenditele´

                                    Kuidas vältida reostust. Raamat ¥Lope ja vesi´

Õppekäik tiigi äärde:  Veevulina ja konnakontserdi kuulamine. Konnakulleste tuppa toomine ja jälgimine nädala jooksul. Tiigivee (ei tohi juua) võrdlemine kraaniveega. Prahi korjamine prügikotti. Õues vee kandmise võistlus. Liivakastis kividest kala kuju ladumine.

Kasutatud vahendid:  Kahv, luubid, anumad, pintsetid.

KOLMAPÄEV: Kalade, konnade ja veeteemaliste mõistatuste lahendamine ja laulude laulmine.

                                    Katse:                           ¥Mis ujub, mis upub?´

                                    Uurimine-vaatlemine:     Kuivatatud havi pea vaatlus

NELJAPÄEV: CD-lt erinevate veehäälte kuulamine, veepillide mängimine. Õpetaja tekitatud veehelide kuulamine (vee tilkumine, solin, nirin, pladin, ühest anumast teise valamine).

Raamatud: ¥Silmaring´ (veetaimed, putukad). ¥Põnevaid katseid loodusest ja tehnikast´ (katse ¥Tühimikud vees´)

Kalavõileibade tegemine ja söömine.

Meisterdamine:    ¥Kalad´ (kasutatud pliiatsiteritamisjääke soomusteks)

REEDE:                     Laste tööde näitus

Õppekäik kalatallu. Vaatleme kalade eluolu, jälgime kalade toitmist.

Piknik, mängud loodudes.

 

 

 

Alje Kopti

Laiuse Lasteaia juhataja