Kuremaa LA-AK

Kuremaa Lasteaed – Algkooli keskkonnanädala ´Kes elab vees?¡ tegevusplaan 08.- 12. mai 2006.a

 

 

Sihtrühm:             õpilased (1.- 4. kl.)

                             lasteaialapsed (5 - 7 a)

 

Eesmärk:          anda teadmisi kodukoha järve elustikust, kraanivee ringkasutusest (puhas vesi – must vesi  - puhas vesi), keskkonnasõbraliku käitumise harjutamine, õues õppe propageerimine

 

Tegevused:            08. mai

·        Sissejuhatus teemasse ´ Vee osatähtsus ümbritsevas

keskkonnas¡

·        Õppekäik Kuremaa reoveepuhastisse ja biotiikide juurde

 

09. mai

·        Õppeuuring ´Kes elab Kuremaa järves ?¡, töölehtede täitmine

 

10. mai

·        Kalapüük kanali ääres  ´õige¡ kalamehe juhendamisel

 

11. mai

·        Käelised tegevused  kogetud muljetest

·        Fotonäitus ´Vesi meie ümber¡

 

12. mai

·        Viktoriin läbitud teemal, kokkuvõtete tegemine

·        Lasteaia matk koos piknikuga Kuremaa järve ümbruses