Raikküla LA-AK

Keskkonnanädala tegevuskava Raikküla Lasteaed-Algkoolis

 Nädala tegevused lasteaias.

1. Vee tantsu,, Kalad elavad vees" õppimine.

2. Kalade joonistamine.

3. Veeelukate meisterdamine.

4. Õppekäik tiigi juurde, veeproovide võtmine ja hiljem selle võrdlemine puhta veega .Vee vaatlemine , veeelanike uurimine.

5. Veega seotud juttude lugemine.

6. Veeteemalise laulu õppimine.

Nädala tegevused koolis.

1. Vee tantsu ,,Kes elavad vees" õppimine.

2. Veeteemalise laulu õppimine igas klassis muusika tunnis.

3. Veega seotud luuletuste, juttude, muistendite, legendide jm lugemine eesti keele tundides.

4. Kalade joonistamine kunstitundides ja kunstiringis. Töödest näituse korraldamine.

5. Veeloomade ja kalade voolimine tööõpetuse tundides.

6. Loodusõpetuse tundides käsitleda veega seotud teemasid. näiteks,,Läänemeri, seal elavad kalad ja loomad" , jõgedes elavad kalad  ja loomad jms

7. Õppekäik kooli ümbrusesse. Erinevatest kohtadest veeproovide võtmine( veeloik, tiik, lahtine kaev). Veeproovide võrdlemine. Musta vee filtreerimine. Veeelanike uurimine.

8. Veeteemaline viktoriin.

9. Pärnu veepargi külastus.

10. Osavõtt vabariiklikust joonistusvõistlusest,, Vetevald läbi laste silmade"-

11. Kokkuvõtlik lõpuüritus.