Vaida PK

VAIDA PÕHIKOOLI KESKKONNANÄDALA  KAVA teemal ¥ Kes elavad vees?´

Projektijuht Anneli Luik

Keskkonnanädal viiakse Vaida Põhikoolis läbi  08. -15. mai.

Projekt on suunatud 5.-9. klassi õpilastele (kokku 72 õpilast). Õpetajatest osalevad vastavate klasside juhatajad.

Keskkonnanädala peamine eesmärk on õppekäik Lääne-Eestisse, s.h. Eestist ainsana Ramsari nimestikku kuuluvale Matsalu looduskaitsealale.   Õppekäigul toimuvad matkad Marimetsa rabas ja Matsalu Looduskaitsealal. Kasari jõe ääres tutvutakse jõe ökosüsteemiga ning roostikega. Tutvutakse ökosüsteemide elustikuga, võetakse veeproove uurimaks rannikumere, rabajärvede ja jõe elustikku (floorat ja faunat), vaadeldakse veekogude läbipaistvust, mõõdetakse vee temperatuuri jne

Õppekäigu plaan:

1.    Marimetsa raba

2.    Kasari jõgi

3.    Matsalu Looduskaitseala.

4.    Kasari delta roostik

 

AEG

ÜRITUS

MÄRKUSED

Aprill

Keskkonnanädala kava tutvustus õpetajatele

 

Aprill

Keskkonnanädala kava tutvustus õpilastele

 

Mai

Teema käsitlemine ainetundides

Klassiõpetajad, loodusainete õpetajad

15. mai

Õppekäik Lääne-Eestisse

Osalevad 5.-9. klassi õpilased

16.mai

Keskkonnanädala kokkuvõte

 

17. mai

Puhta vee pidu Paunkülas

 

07. juuni

Projekti lõpukonverents KUMU-s