Koigi PK

¥ÖKOKRATT´

KOIGI PÕHIKOOLIS 2005/2006

 

¥KES ELAB VEES´

 

9.mai    Veeloomastiku ja –taimestiku uurimine Koigi Neevas ja

                        tiikides. (1.-9.klass)

 

10.mai  Kalapüük Põltsamaa jõel Rutikveres (5.klass)

 

11.mai  Plakatite joonistamine veeloomastiku kaitse kohta

                        (1.-9.klass)

 

11.mai  Viktoriin ¥Kes elab vees´ (5.-9.klass)

 

12.mai  Keskkonnalaager naaberkoolidega (veekogude kaitse),

                        kavas viktoriin, maastikumäng, loeng, plakati valmistamine

 

25.mai  Puhta vee pidu Haapsalus (45 õpilast 2.-8.klassini,

                        5 õpetajat)