Jõelähtme vald

Jõelähtme vallast osalevad Ökokrati nädala üritustel Neeme Algkool, Kostivere Põhikool, Loo Lasteaed, Loo Keskkool

NEEME ALGKOOLI

ÖKOKRATI NÄDAL 23.-30. aprill 2004

 

R 23.

Traditsiooniline jüripäeva matk koos lasteaia ja lapsevanematega, seekord Neeme poolsaare Uitru säärele

(Inimtegevuse jäljed matkateel)

E 26.

Neeme tee äärte ja kooliümbruse koristamine

T 27.

Puhta Prügi plakatid (Sorteeri jäätmeid!)

K 28.

Puhta Prügi luuletused ja üleskutsed (Sorteeri jäätmeid!)

N 29.

Puhta Prügi etteasted-perfomanceÿd (Tarbi vähese prügiga!)

R 30.

Ranna koristamine koos lasteaia ja lapsevanematega,

prüginõiad ja volbrilõke rannas.

Tublimate autasustamine.

KOSTIVERE PÕHIKOOL

Prüginädal 10-14.MAIL

 

Esmaspäev, 10. mai

 

Teabepäev: mis on       

* jäätmed (kõik, mis tarbimisest järele jääb),

* prügi (jääb sorteerimisel järgi, ei saa korduvkasutada)

Ümbruskonna koristamine. Teave kodus prügi sorteerimise võimalustest.

Cleanaway prügiauto.

 

Teisipäev, 11. mai

 

Lauri Kleini loeng maanteede mõjust metsloomadele.

Loominguline päev (valikuvõimalusega): iga klass valmistab hüüdlausega temaatilise plakati/ luuletusi/haikusid/referaate. Parimad tööd pannakse kooli stendile.

 

Kolmapäev, 12. mai

Jalgsimatk koos vanematega Kostivere karstialale, külastatakse tähtsamaid lähedalasuvaid vaatamisväärsusi:

Rebala kaitseala muuseumi, kivikalmete kalmistut, kivisilda.

 

Neljapäev, 13. mai

 

Ekskursioon Sagadi looduskooli:

1.-5. klass Mets meie meelte läbi (20 õpilast): Muljeterohke päev Sagadi mail. Tunnetuslik programm algab

kõigi meelte avamisega metsamuuseumis, rühmatööna uuritakse metsa elustikku. Matkarajal pööratakse

tähelepanu looduse tunnetamisele kõigi meelte abil.

6.-9. klass Mets kui kooslus (20 õpilast) Koolitundides õpitu kinnistamine looduses. Metsa kui ökosüsteemi käsitlemine metsamuuseumis. Tutvumine erinevate metsatüüpidega Oandu loodusmetsa rajal.

Kaasa toit koolist (viinerid, saiakesed jms) ja 10.- muuseumikülastuseks.

 

Reede, 14. mai

Prüginädala lõpetamine, parimate autasustamine.

Õhtul on stiilipidu ¥Prügikoll´, kus esitletakse uudseid rõivaid otse prügitööstusest (materjaliks prügikotid,

vanad ajalehed jms).

LOO KESKKOOL

 

I osa

 

 

1. - 26. aprill

Metsanädalale pühendatud

õpilaskonverentsi ettevalmistamine:

  • töö kirjandusega;
  • stendide valmistamine;
  • tausthelide valimine;
  • meelespea koostamine;
  • pildimaterjali koostamine ja töötlemine;
  • ettekannete koostamine;
  • kutsete valmistamine jm tööd

5. - 6. klassid

27. aprill

Metsanädalale pühendatud

õpilaskonverents:

  • ettekanded;
  • rühmatööd.

5. - 6. klassid,

rühmatööde juhendajad 12. kl. õpilased

II osa

 

 

6. aprill – 3. mai

Prügi ja puhtus meie ümber –

kodukoha ümbruse vaatlused, stendide ja jutukeste valmistamine

6. klassid

4. mai

Üle-kooliline koristuspäev:

Loo alevikus;

Saha surnuaias;

 

Haapse rannas

1. – 8. klass ja

Loo Elamuhooldus,

Rebala Keskus-muuseum,

5. klassid ja Kaberneeme Klubi

III osa

 

 

2003/2004 II pa

Jõelähtme valla maketi valmistamine

5b klass

4. mai

Metsaretk Haapses ja Kaberneemes.

5a ja 5b klass

8. mai

Jõelähtme valla maketi esitlus emadepäeva kevadkontserdil

5b klass

IV osa

 

 

20. mai

Lõppüritus Puhta Prügi Pidu

5.-6. kl. aktiivsemad õpilased

 

LOO LASTEAED Pääsupesa

 

Keskkonnanädala üritused

Aeg: 10 -14. mai 2004

Osavõtjad:  Loo lasteaia lapsed ja personal

Eesmärk: Õpetada lastele hoidma loodust ja puhtust

meie ümber.

 

10.05 – Vestlus rühmades. Loodushoid. Prügi meie ümber.

Keskkonnateemalised stendid rühmades.

 

11.05 -  Kogutud jäätmete toomine tegevuseks ja meisterdamiseks.

Meisterdamine rühmades.

 

12.05 – Meisterdamine, maalimine, joonistamine, ühistööd

Tööde ülespanek. Näitus .

 

13.05 – Keskkonnateemaline vestlus Varblasemamma ja lastega.

Näidend : ´Varblasemamma jutustus elust enesest.¡

 

14.05 – prügi Aadu prügikandmise võistlused (teatevõistlused)

Asfaldi joonistusvõistlus teemal: ´ Prügi maha me ei viska.¡

 Parimate autasustamine.