Pärnumaa

Pärnumaal osaleb Ökokrati nädala üritustest Tõstamaa vald.

TÕSTAMAA LASTEAED

 

Keskkonnanädal 26. - 30. aprillini.
Esmaspäev.
Osalejad: lapsed ja töötajad.
Jalutuskäik koos valla keskkonnanõuniku Rainega Tõstamaa alevis.
Eesmärk: vaatleme erinevaid prügikonteinereid ja selgitame lastele, miks igale jäätmeliigile on oma kogumiskoht.
Teisipäev.
Osalejad: keskmise ja vanema rühma lapsed ja töötajad.
Koristame lasteaia lähedal asuva luitemetsa prahist, sorteerime ja viime konteineritesse.
Eesmärk: korrastada mets, kus tihti jalutamas, mängimas ja jooksmas käime.
Kolmapäev.
Vanem rühm: meisterdamine kodust kaasavõetud jäätmetest (plasttaara, karbid, kiled, kartong, paber).
Keskmine rühm: joonistamine teemal "Luitemets on nüüd puhas ja ohutu".
Noorem rühm: meisterdamine jäätmetest koos kasvatajatega.
Korraldame valminud töödest näituse koridori akendele.
Neljapäev.
Osalejad: rühmade töötajad ja keskmise ning vanema rühma lapsed.
Jalutuskäik Tõstamaa laululavale, koristame sealt suurema prahi ja klaasikillud.
Eesmärk: vältida õnnetusi laste mängukohas.
Reede.
Osalejad: kõik lapsed ja töötajad.
Mängupidu - karneval laululaval. Lapsed ja õpetajad on kostümeeritud nõidadeks või prükkariteks. Tähistame volbripäeva.
Autasude (õhupallid, tänukaardid) kätteandmine.
Eesmärk: keskkonnanädalast kokkuvõtete tegemine.

 

TÕSTAMAA KESKKOOL

Tõstamaa Keskkooli 1.-4. klassi Keskkonnanädal

"Ökokratt" - keskonnaharidusprojekt
Läbiviijad - Õpetajad ja vanemate klasside õpilased

(Keskkonnanädal on plaanitud sügisesse, kuna kevadel on üritusi juba liiga palju. Täpsemaid kuupäevasid veel paika pandud pole.)

Esmaspäev
· Aktus: keskkonnanädala tutvustamine
· Pataseide kogumise alustamine
· Vanapaberi kogumise alustamine

Teisipäev
· Joonistustööd teemal "Puhas Loodus"

Kolmapäev - Ekskursioonid
· 1.-2. klass - Lao linnuvaatlusjaam
· 3. klass - Kihnu väina merepargi keskus (Pootsis)
· 4. klass - Kohalik jäätmekäitluspunkt, katlamaja, veepuhastusjaam

Neljapäev
· "Kool säästlikumaks"
Rääkida lastele kuidas ja miks hoida elektrit ja vett ning miks on vajalik prügi sorteerimine.
· Koolile oma paberi konteiner!

Reede
· Tuleb külla Ragn Sellsi prügiauto - räägitakse prügivedajate tööpäevast ja näidatakse prügiautot
· Keskkonnateemalised mängud ja ristsõnad
· Perepäev õhtupoolikul (Keskkonnanädala lõpetamine, teisipäeval joonistatud piltide näituse avamine, kokkuvõtete tegemine)