Läänemaa

Lääne maakonnast osaleb Ökokrati üritustel Haapsalu linn järgmiste lasteasutustega: lasteaed TÕRUKE, Haapsalu Algkool, Haapsalu Üldgümnaasium.