Järva-Jaani vald

LASTEAED JAANILILL

Järva- Jaani vald

Järvamaa

 

ÖKOKRATT

3 - 7.a. teema "Inimene ja loodushoid"

aeg- 26- 30.aprill

26. aprill  Tekitame prügimäe- kodust kaasavõetud prügi

puistatakse saali ühte nurka.

Toimub vestlusring " Mida teha prügiga?

27. aprill Prügila pidulik avamine (kõnelejad, lindi läbilõikamine,

laul, töökohtade täitmine) Lasteaia õueala korrastamine

28. aprill Ringkäik alevis- vaatleme kas alevis on piisavalt

prügikaste kuhu prügi visata. Käime erinevate jäätmete jaoks

paigaldatud prügikonteinerite juures.

29. aprill Omaloomingukonkurss " Miks ma sattusin tänavale?"

(Laps prügi rollis)

Õhtul " Prüginõidade ball" (lõke, disko, jääme ööseks lasteaeda)

30. aprill Näituse " Mulle meeldib puhas loodus" avamine

(kodus valminud tööd) Parimate prügila töötajate autasustamine.

Laste premeerimine. Puhta õhu mängupidu.

 

JÄRVA-JAANI KESKKOOL

 

3.mai Puhas koolitee – alevi kolme peatänava äärte koristamine, millega selgitame                        

          ühtlasi ka neist puhtaima ja hoolikamad koristajad.

4.mai Kooli prahi sorteerimine spetsialisti juhtnööride järgi.

5.mai Näitus – oma fantaasia proovilepanek jäätmete kasutamisel.

6.mai Ühineme alevisse sissetulevate teede äärte koristustalgutega.

7.mai Ideede konkurss – milline klass leiab rohkem võimalusi säästmiseks?

          Lõpudisko.