Viljandi

Viljandist osalevad Ökokrati nädala üritustel CRJ Gümnaasium ja lasteaed Mesimumm.

Keskkonnanädala kava C.R.Jakobsoni nimelises Gümnaasiumis

 

29. märts-2. aprill

keskkonnaalaste kirjutiste, luuletuste ja joonistuste konkursi väljakuulutamine (kaasabi eesti keele, kunsti ja algklasside  õpetajatelt).

 

1.-2. aprill ülesannete jaotus 1.-6. klassi õpilastele seoses keskkonnanädalaga:

Uurida, palju tekib kodus prügi 1.nädala jooksul

Millist prügi on kõige rohkem?

Mis sellest prügist edasi saab? Kas sorteeritakse?

Kas kogu prügi on kasutu? Huvitavaid ideid selle taaskasutamiseks?- konkurssitööd

 

5.-8. aprill

ökomärke tutvustava etteaste ettevalmistus algklassidele

kooli stendile ökomärkide ja seletuste ning prügi sorteerimise juhiste  ülespanek

huviliste väljaselgitamine sõiduks Viljandi prügimäele ja veetöötlusjaama

 

12.-16. aprill keskkonnanädal

12.aprill ökomärgid pakenditel (algklassidele mõeldud ürituste läbiviimine 7.klassi õpilaste poolt)

13.aprill õppekäigud prügimäele ja veetöötlusjaama

14.aprill õues õppimise päev, vähemalt 1 tund igas klassis peaks toimuma vabas looduses (kui ilm võimaldab)

15.aprill joonistuste näitus, samuti võistlused prügi taaskasutamise kohta- huvitavate tööde näitus

16.aprill kokkuvõtted (külalisesineja), näitus ja nädala lõpetamine (autasustamine)

 

mai  tublimatele preemiaekskursioon Tallinna (toetab KIK)

 

Projektijuht õp. Hilje Nurmsalu

 

VILJANDI LASTEAD ´MESIMUMM.¡

KESKKONNAALASED ÜRITUSED

 

AEG: 12.04 – 28.05 2004

SIHTGRUPP: Lapsed ja lapsevanemad.

TEEMA: ´ IGAPÄEVANE PRÜGI JA MIDA SELLEGA PEALE

                      HAKATA?¡                                                             

 

TEGEVUSED:

                12.04-16.04 Sissejuhatus. Prügi kogumine ühe nädala jooksul. Seada sisse rühmadesse

erinevad prügikastid, mis võimaldavad prügi sorteerida.

                Uurimus: ühe nädala jooksul kodus tekkinud prügi ,kas ja kuidas seda sorteeritakse?

Mis saab prügist, mis ei jõua prügikasti? (Kodus täidetakse pere poolt vastavad andmelehed).

 

                19.04-23.04 prügi sorteerimine jätkub. Prügiauto töö demonstreerimine.

 

                26.04-30.04 lasteaia ümbruse korrastamine, kulu riisumine, komposteri kasutusele võtmine

(komposteri tööpõhimõtte selgitamine).

 

                03.05-07.05 retk metsa, valitud alal metsaaluse koristamine sinna mittekuuluvast.

Leidudest stendi koostamine ( näitlik vahend lapsevanemale).

 Õppemäng: ´Mis on ülearune?¡( leida piiritletud alalt sinna mittesobiv, arutleda, kuidas selline

prügi mõjutab loodust ja mida sellega ette võtta.

 Tutvumine Viljandi prügilaga.

 

                10.05-15.05 lastevanemate teabeõhtu teemal : ´Mida prügiga peale hakata?¡

( kaasatud prügi-ja keskkonnaspetsialistid). Temaatiline viktoriin.

                                                Näituse üles seadmine eelneva kuu jooksul kodus valminud

prügiskulptuuridest ( vanema ja lapse ühislooming).

                17.05-28.05 kokkuvõtete tegemine, harjumuste kinnistamine, õpimapi koostamine.