Uudiskiri nr 4. 30.06.2010

Ökokrati uudiskiri

Nr 4. juuni 2010

Ökokratt võtab sellel aastal oma olulised tegevused kokku uudiskirjades. Uudiskirju saab lugeda Ökokrati veebilehel www.okokratt.ee. Uudiskirja saadame ka e-mailiga. Uudiskiri ilmub eesti ja vene keeles.

Lõppes fotokonkurss „Kevadärevus“. Fotokonkursile saabus kokku üle 300 foto. Þürii andis lisaks iga vanusegrupi võitjatele eriauhinnad maastiku ja mõtte alal, samuti parima loomafoto ning  väljapaistva linnufoto autorile. Vaata fotokonkursi tulemusi >> Vaata konkursile saadetud pilte >>  

Üritustesarja „Vanavaral on väärtus!“ raames püstitati 12. juunil Rakvere linnapäevade külastajate rõõmuks esimest korda sellel aastal keskkonnatelk,  kus osalevad loodust ja keskkonda väärtustavad organisatsioonid ning firmad. Loe üritustesarjast lähemalt >> Vaata fotogaleriid Rakvere Linnapäevadelt >>

Jätkub müra uurimustööde konkurss. Konkursi eesmärk on teadvustada müra olemasolu, selle kahjulikku mõju tervisele ja loodusele ning selle ennetamise võimalusi. Loe müra uurimustööde konkursist lähemalt >> Tutvu konkursi tingimustega >>

Tulemas on projekt Teeme koos: „Loodus õpetab õpetajaid“.
Projektiga viiakse läbi looduse jälgimise koolitusõpetus rühmadena novembris. Rühmad moodustatakse erinevate keelekasutuse ja kodakondsuse printsiipe arvestades, kasutades selleks praktilisi näiteid loodusest.
Seminar jätkub teine osana MTÜ Nukufilmi Lastestuudio animafilmi töötoaga, kus õpetajad loovad töögruppides ise loodusteemalisi nukufilme, täiendades loodusteabele lisaks oma kutseoskusi ka animatsiooni töömeetoditega.
Projekti lõppeb jaanuaris Keskkonnakonverentsiga õpetajatele. Konverentsil räägitakse Ida-Virumaa looduse probleemidest, kus looduse spetsialistid ja õpetajad otsivad koos lahendusi ning edastavad omandatud teadmised oma noorteni erinevates haridusasutustes.
Projekt on kavandatud kakskeelsena. Infomaterjalid on nii eesti- kui venekeelsed, mis teeb need arusaadavaks ja meeldivaks enamikele õpetajatele,  sõltumata nende rahvusest või kodakondsusest.

Projekti rahastavad Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond ja Kultuuriministeerium, toetab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed. Projekt viiakse läbi koostöös Tartu Ülikooli Narva Kolledþi, Kohtla-Järve Linnavalitsuse, Jõhvi Vallavalitsuse ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liiduga.

Augustis alustame projektiga liitujate registreerimist.
 
Juulis jätkub Ökokrati fotokonkursside traditsioon suvefoto konkursiga. Jäädvustage ka suvel kõike huvitavat ja põnevat loodusest! Jälgige infot Ökokrati veebilehel www.okokratt.ee!