Tallinna Tehnikagümnaasium

Tallinna Tehnikagümnaasiumis ei ole eraldi vaikusenädalat toimunud. Seevastu tegeldakse müraprobleemi teadvustamisega vaikselt  ja pidevalt.
Koolis on traditsiooniks, et kaheksandate klasside õpilased  teevad uurimistöid ja hiljem tutvustavad neid teistele. Oleme uurimistööde temaatikasse lisanud müraga seonduvad teemad. Meil on Teile tutvumiseks pakkuda kaks toredat õpilaste uurimistööd esitluste kujul -  üks eelmisest, teine käesolevast aastast. Mürateemalise uurimistöö põhjal koostatud ettekandega käisid seitsmenda klassi lapsed aprillikuus kolmandate klasside tundides ning korraldasid väikestele arutelu ja küsitluse.

Koolis kavatsetakse jätkata samalaadsete teemadega ning sellisel moel teadvustada õpilastele helisid ja nende mõju keskkonnale ning inimesele endale.

Esitlused: Müra koolis   Helid

Tallinna Tehnikagümnaasiumi õpetajad
Gedi Luts
Maie Tibar