Konguta Kool

Konguta Kooli plaanid projektinädalaks „Müra pole muusika!

Meie projektinädal toimub 11-15.mai 2009a.

Esmaspäeval - infominutid „Müra mõjust inimestele“ ja  ettekanded 5.klassi õpilastelt. Laulame „Müra pole muusika“ ühislaulu. Müraviktoriin.

Teisipäeval - kaardistame suurimaid müraallikaid koolis, vallas, kodus. Kokkuvõte plakatina.

Kolmapäeval - „Müra ja vaikus“, kunstiloomingus.

Neljapäeval - eseekonkurss ja ideelaat „Mida saan mina teha müra vältimiseks?“.

Reedel - kuulamisviktoriin häälte ja helide äratundmiseks. Mürakonverents ja kokkuvõtete tegemine.

Nädala jooksul toimub mitu vaikuse vahetundi ja koolimajas liigub ringi Mürapiilur, kes selgitab välja kõige lärmakamaid lapsi ja suurimaid müraallikaid koolilaste igapäevaelus.

Tegevuskava esitas Liina Tamm