Orgita LA Midrimaa

Orgita Lasteaed Midrimaa, Tammetõrude rühm

(3-7-aastased lapsed, Hea Alguse metoodika)

 

Nädalakava 13.-17.aprill 2009 MÜRA POLE MUUSIKA

Sisu: Müra on soovimatu või kahjulik heli. Kuidas ära tunda müra, seda vältida, leevendada ja kas seda on võimalik ka ennetada. Käitumisreeglid rühmas ja avalikes kohtades. Loodus ei armasta müra.

 

ESMASPÄEV – MINA JA MÜRA

Hommikuring: Mis on müra? Müra on kahjulik. Kas meil on rühmas müra? Millest see tekib? Koostatakse rühma mürast hoidumise reeglid. J.W.Riley luuletus „Müra ja vaikus“

Õues: Ümbruskonna mürataseme uurimine. Kus on lasteaia hoovialal kõige kärarikkam?

TEISIPÄEV – TEHISKESKKOND JA MÜRA

Hommikuring: Olmemüra ja tehnikaseadmed. Mäng „Naaber toimetab“(trell, haamer ja naelad, föön, vali muusika, norskamine, söömine, söögi tegemine, jooksmine ja hüppamine toas, saagimine). Mis sulle kostab ja mis sind segab?

Õues: Ümbruskonna mürataseme uurimine. Kus on müra? - lasteaed, maantee, park.

KOLMAPÄEV – MOOTORI PLÄRIN JA INIMESTE LÄRM ON METSALE VALUS MEELEHÄRM

Hommikuring: Miks loomad ja linnud metsas elavad? Loodushäälte võrdlev kuulamine: vaikne vulin – mere kohin.

Õues: Matk loodushäälte kuulamiseks. Enne küsimus: mis te arvate, kui võtaks maki kaasa, saaks muusikat kuulata? Arutelu: Kas loodusesse on vaja muusikat kaasa võtta?

NELJAPÄEV – MUUSIKAST MÜRANI

Hommikuring: Muusika helid. Hääle ja heli tugevused: pianissimo, piano, forte ja fortissimo. Kuula, mis pill mängib. Sama tegevus jätkub kahes muusikatunnis.

Õues: Helidega katsetamine. Helid mis on toas häirivad, ei pruugi seda olla õues

REEDE – HOIA KUULMIST

Hommikuring: Müra on kahjulik. Kuulmise tervishoid. Kurtus. Nädala kokkuvõte

Õues: Matk metsavaikusesse

Tegevused keskustes

Lauamängukeskus: Tähelepanu- ja kuulamismängud: „Kikerikii ja muu“, „Majaehitus“, helide memoriin

Kirjaoskuskeskus: 6-7-aastased teevad joonistähed (vaikus on kuldne, peatage müra); 4-5-aastased kaunistavad tähed mustritega. 6-7-aastased kirjutavad rühma mürast hoidumise reeglid.

Kunstikeskus: Koostöös luuaks kollaaþitehnikas plakat „Peatage müra“

Teaduskeskus: Kordamööda on lapsed rühmaruumis müravaatlejaks ja kutsuvad reeglite rikkujaid korrale.

Mürakaitsevahendite (kõrvaklapid, -tropid) uurimine, kõrvaklappide proovimine.

Mürakraadiklaasile numbrite ja piltide järjestamine – mis kui suurt müra teeb?

Käsikellade helikõrguse järgi reastamine, klaaside ja vee abil pilli tegemine. Klahvpillide ja ksülofonide helikõrguste rida. DVD filmi „Orkestriproov“ vaatamine (kõrvaklappidega, et teisi mitte töö juures segada)

Kuulamiskeskus: Häälte kuulamine ja äratundmine CD-lt „Kuula ja leia“ (loodushääled). CD-lt pillihelide kuulamine.

Lugemispesa: Vaatamiseks-uurimiseks raamatud, milles juttu kõrvast: „Õpime tundma - 5 meelt“, „Kuidas töötavad meie meeled?“, „Meie meeled ja maailm“

Lõunaringis: Õuesoleku ajal kogetust vestlemine. Arutelu: kas kõik täitsid rühma mürast hoidumise reegleid? Vaikse lapse väljaselgitamine ja märkide jagamine.