Esku-Kamari Kool

Esku-Kamari Kooli loodusnädal
12. – 16. mai
Jane Müllerson
Linda Markus

12. mai
 Kõik klassid käivad loodust pildistamas
13.mai
Rühmatöödena valmivad ülevaated järgmistest loomadest: jänes, põder, rebane.
Fotonäituse avamine
14.mai
Külas loomakaitseseltsi ja loomade varjupaiga töötajad
15.mai
Rühmatööde esitlus loomadest: metssiga, hunt, karu.
Joonistusnäituse „SIIN MA ELAN“ avamine
16.mai
Loodusnädala lõpetamine.
Parimate joonistajate ja fotograafide premeerimine.