Märjamaa MIDRIMAA LA

MÄRJAMAA MIDRIMAA LASTEAIA MESILASTE JA TAMMETÕRUDE RÜHMA KESKKONNANÄDALATE PLAANID

MESILASTE RÜHMA TEGEVUSKAVAD

07. – 11. aprill 2008 a.
Nädala teema: IMELISED ILMAILUD – ÕPIME VAATLEMA

Eesmärgid:
Keel ja kõne: Laps oskab eelnevalt vaadeldud pilte lahti mõtestada ja piltide järgi jutustada.
Laps oskab vastavalt vanusele tähti kokku lugeda ja nn ilma vahedeta hääldada.
Matemaatika: Laps oskab ruudulisele paberile mustreid koostada ja loodud mustri abil paberil orienteeruda (ridade kaupa ülevalt alla ja alt  üles).
Vaatlemine, uurimine: Laps oskab loodusrajal „põnevate tegelaste“ avastamisel geomeetrilisi kujundeid näha ja nimetada.
Kujutavad tegevused: Laps oskab  eelnevalt õpitud teadmisi ja oskusi meisterdamistöös kasutada.
Rütmika: Laps oskab salmi lugemise rütmis patsutada, plaksutada ja oma hääletugevust reguleerida.

KAVA