Roela Põhikool

Werdinand von Wrangelli nim. ROELA PÕHIKOOL

Ökokrati nädala tegevused

1. Koristuspäevad kogu koolile

a) teeääred - 25.aprill
b) mõisa park - 30. aprill

2. Olen osa loodusest  nädalakava 19.-23.mai.

a) plakatite konkurss
b) õppekäik rabasse  ja loeng  ”Kuidas vanasti turvast lõigati?”
c) õpperadade külastus,
d) loodusviktoriin
e) I. Limbaku  uurimustöö “Saara soo kui ürgne loodusmälestis”esitlemine koolis ja looduskuu lõpetamine