Märjamaa Lasteaed

MÄRJAMAA LASTEAED PILLERPALL

 

NÄDALAKAVA  23.04 – 30.04.2007 JA ÜRITUSED

 

Nädala teema METS ÕPETAB

Tegevuse liik

Kellukese rühm 3-4- aastased

Rukkilille rühm 4-5-aastased

Vaatlemine uurimine

 

 

 

 

 

Õppekäik metsa – okaspuud, lehtpuud.

E: laps oskab eristada okaspuud lehtpuust

 

Mõistatused:

Talvel paljas, suil haljas (lehtpuu)

Olgu talvel, olgu suvel, ikka olen karvaline

 

Puude mapi vaatlus

E: laps oskab nimetada pildil ja lasteaia õuealal okaspuud ja lehtpuud

 

Vanasõnad

Mets annab ja mets võtab

Muinasjutt: ¥Metshaldjas karistab noormeeste´

E: lapsel rikastub sõnavara uute mõistetega ja ta mõistab muinasjutu sisu

 

Õppekäik metsa – Tunne puid ka metsas

E: laps oskab nimetada mõnda tuttavat puud ning kuulda metsahääli

 

Lapsed uurivad luubiga putukaid ja taimi lasteaia õuealal ja metsas

 

Kuulamine kõnelemine

 

 

 

 

 

 

 

 

¥Kuidas tulid okaspuud?´

E: lapsed oskavad kirjanduspala sisust rääkida ja vastata õpetaja küsimustele

 

Luuletus

¥Kevadekuulutajad´

E: Lapsed teavad nimetada kevadekuulutajat ja suudavad luuletust peast öelda

Vestlus ¥Kes elavad metsas?´

E: laps oskab jutustada metsaelanikest (linnud, loomad, putukad)

 

¥Metsalaulu´ refrääni õppimine

E: laps saab refrääni sisust aru ja suudab seda peast öelda

 

¥Otsi, Otti!´ reeglid

E: laps saab aru lihtsamatest reeglitest, mis on abiks metsa eksinuile

Võrdlemine ja arvutamine

Kõrgem ja madalam  - puud lasteaia õuealal

E: Lapsed leiavad lasteaia õuealalt kõige kõrgema ja kõige madalama puu

 

Mõisted – sile, krabe, krobeline

E: laps suudab tunnetamise teel eristada siledat, krabedat ja krobelist pinda

Kunstitegevused

 

 

 

Maalimine

Voolimine

Meisterdamine

Kleepetöö

Meisterdamine

¥Samblapallid´

E: Laps oskab nimetada tunnetuse teel sambla omadusi (värvus, pehme, vormilisus jne)

 

Maalimine

Lilled käbidest (orav näritud käbid)

E: laps teab, kes on sellised käbid metsas maha jätnud ja oskavad värvida neid lilledeks

 

 

 

Voolimine (plastiliin)

¥Männioks´

E: Laps oskab kinnitada männiokkaid plastiliinist oksale

Voolimine

¥Jänes´

E: laps suudab kokkuvajutamise teel jänese kehaosasid ühendada

 

 

Kleepetöö

¥Siil´

E: laps oskab kasutada metsast toodud looduslikku materjali

 

 

 

Joonistamine

Puukooretrükk (rasvakriit)

E: laps suudab ise leida vajaliku puukoore (kask, tamm, haab, mänd)

Mäng

¥ Mis on kotis?´ – Kotis käbid, sammal jm.

E: Lapsed saavad aru kompimise teel, mis on kotis ja oskavad seda nimetada

¥Otsi, Otti!´

 

E: laps suudab leida õpetajat lihtsate märkide järgi

                       

Tegevuse liik

Meelespea rühm 5-7-aastased

Karikakra rühm 6-7-aastased

Vaatlemine uurimine

 

 

 

Õppekäik metsa – Puu vanuse määramine

Jämedama puu ja kännu otsimine

(luubi ja mõõdulindi  kasutamine)

E: Laps oskab kasutada mõõdulinti ja luupi puu jämeduse ning  aastaringide järgi vanuse määramisel

 

Jutukese koostamine – ¥Kevad metsas´

E: Laps oskab kasutada kevadega seotud omadussõnu (soe, lõbus, väle, tähtis, sõbralik…)

 

Töölehtede täitmine -

¥Ühenda lind pesaga´

E: Lapsed teavad, mille poolest linnud üksteisest erinevad

Elukooslused- mets, raba, soo, niit – neile iseloomulikud tunnused

Metsamapi  ¥Puud ja hiied´ vaatlus

E: laps oskab kirjeldada erinevaid elukooslusi piltidel

 

Vana tamme mõistatused

Aiatuulik – päkapikurada

E: laps teab, et sarnastel puudel ja põõsastel on sama perekonnanimi

 

Õppekäik lasteaia lähimetsa - puude, põõsaste, taimede vaatlus

E: laps oskab nimetada taimi, leht- ja okaspuid ning nende vilju

Kuulamine kõnelemine

Eesti rahvajutt– ¥Miks puud ei räägi?´

E: Laps teab, et puudele ei tohi haiget teha

¥Miks puud kohisevad?´

E: laps mõistab jutu sisu ja nimetab jutus kuuldud puid

 

Laul ¥Mets on kodu´ õppimine

E: laps mõistab laulu sisu, teab, et inimene on looduse osa ja looduse hoidja

Lugema ja kirjutama õpetamise eeltöö

 

Õppemäng ¥Värsked uudised´

E: Laps oskab lugeda käbidest kirjutatud teadet.

 

¥Kahe sõna mäng´

E: Laps oskab sõnas kaashäälikuid eristada ja antud häälikuga uut sõna leida

Jätan oma soovi metsa – lapsed kirjutavad maapinnale oma soovi kasutades looduslikku materjali

E: laps oskab kasutada õpitud tähti sõnade moodustamisel

Võrdlemine ja arvutamine

Leia õnnearvud

E: Laps tunneb numbreid ja oskab erineva arvuga hulki kokku loendada

Geomeetrilised kujundid

E: Laps oskab käbidest geomeetrilisi kujundeid moodustada

Ööpäev, nädal, kuu ja aasta

E: laps oskab nimetada aastaaegu, teab nende järjestust ja kirjeldada loodust erinevatel aastaaegadel

 

Kunstitegevused

 

 

Maalimine

Voolimine

Meisterdamine

Kleepetöö

Voolimine ¥Ülane´

E: Laps oskab kujutada lille õit ja lehti

 

 

Joonistamine/Maalimine

¥Metsalilled´

E: laps oskab rohelist värvi heledamaks ja tumedamaks muuta

 

Kleepetöö ¥Kevadine mets´

E: laps oskab rebida ümaraid kujundeid

Meisterdamine: metsas looduslikust materjalist

E: lapsed oskavad erinevaid materjale kokku sobitada

Maalimine: Puukoore jäljendi võtmine

E: laps oskab rasvakriidiga läbi paberi puukoore mustrid välja joonistada

Mäng

¥Kepi pikkus´

E: laps oskab võrrelda erinevaid pikkusi

 

Mängud looduses

¥ÖÖ ja päev´

E: laps oskab kiiresti reageerida vastavalt käsklustele

 

 

24.aprill sisekoolitus õpetajatele ¥Meisterdusi käbidest´ ja metsateemaliste raamatute näitus.

28. aprill metsa istutamine – Märjamaa metskond, Meelespea, Karikakra ja Sinilille rühma lapsed, lapsevanemad, Meelespea rühma õpetaja ja Karikakra rühma õpetajaabi

Tantsu ¥Mets on kodu´ õppimine - liikumisõpetaja

Laulu ¥Mets on kodu´ õppimine - muusikaõpetaja

30. aprill Metsamoori pidu  (muusikaõpetaja) – kõikide rühmade lapsed ja täiskasvanud kostüümides

-         Lapsevanemad ja õpetajad kinnitasid laste riietele kõike, mida mets võimaldas.

-         Puhastati mets prügist. Prügi sorteeriti kohapeal. (vihma tõttu toimus üritus saalis ja võimlas)  - liikumisõpetaja

-         Muusikaõpetaja leelotas mureloitsu, seejärel rääkis iga laps oma mure murenukule, mis pärast kaminas põletati.

Kui minu hingel on mure

siis täna ta ära põleb.

Ja näe, ta läheb üle mägede

ja näe, ta läheb üle külvide

ja näe, ta läheb üle pilvede.

Ja jõuab sinna, kus kuu.

Mu hing on puhas kui tuul

ja ise olen tugev kui puu.

-         Rongkäik ümber lasteaia ja alevi keskväljakul. Osalesid Karikakra ja Meelespea rühm, õpetajad, õpetajaabi ja liikumisõpetaja.

-         Peo lõpus jagati lastele Ökokrati õhupalle ja kommi

30. aprill Meelespea rühm väljasõidul Varbola linnusele

3. mail kuuseheki istutamine lasteaia õuealale – Karikakra rühma 6-7-aastased lapsed, õpetaja ja õpetajaabi

4. mail  kuuseheki istutamine lasteaia õuealale – Meelespea rühma 6-7-aastased lapsed, õpetaja ja õpetajaabi.

30. mail Ökokrati Puhta metsa pidu Haapsalus Paralepa rannas 5-7-aastased lapsed ja rühmaõpetajad ja õpetajaabid