Märjamaa Gümnaasium

ÖKOKRATT 2007

METS ÕPETAB !

MÄRJAMAA GÜMNAASIUMI KAVA

 

Projekti eesmärk:

o       Loodushoidliku mõtteviisi kujundamine,

o       Looduse tundmine ja märkamisoskuse arendamine

o       Huvi äratamine keskkonnaprobleemide vastu

 

Märtsist maini käsitletakse metsateemat läbi aineõpetuse järgmiselt:

 

Meisterdamine looduslikust materjalist, joonistamine – kunstiõpetus.

Matemaatikas lahendatakse metsateemalisi ülesandeid.

Võõrkeeletundides õpitakse metsalaulu sõnu vene ja inglise keeles, puude ja metsloomade nimetusi

Loodusainetes selgitatakse metsa tähtsust keskkonnale, tunnid metsas

Kirjandustundides – jutud, luuletused metsast

Muusikatundides kuulatakse metsamuusikat, laul ¥Mets on kodu¡

Tantsuringides õpitakse ´Mets on kodu¡ tantsu

 

Tegevus

Tähtaeg

Vastutaja

Ökokrati koolitus

02. aprill

 

 

Nõva RMK metsapäev

VI- klassidele

Kohtumine Nõva RMK retkejuhi Silja Silveriga

 

märts

 

 VI- klasside loodusainete õpetajad

 

 

 

Õuesõpe

märts-mai

aineõpetajad

Tere, kevad! matk

märts

klassijuhatajad

Kooliaia puud

aprill

loodusainete õpetajad

Joonistame loodust. Meisterdame looduslikust materjalist

märts-mai

kunstiõpetajad

´Adalbert teeb ilma¡-keskkonnateemaline näitemäng

aprill

klassijuhatajad

Kevadmäng-keskkonnamängud

aprill

algklasside õpetajad

Vaatlused

märts-mai

loodusainete õpetajad

Ulukilihast toite

Salatipäev õpetajatele

märts-aprill

 

Õnnetused metsas-esmaabi

aprill-mai

kooli meditsiiniõde

Looduskaitsekuu-põlispuud

mai

 

Raamatute näitus raamatukogus

mai

raamatukogu töötajad

Metsa istutamine Märjamaa metskonnas

mai

klassijuhatajad

Kohtumine Vardi metskonna töötaja Tiiu Allkiviga Varbola linnusel, puude istutamine, metsaretk, maastikumäng

mai

V-VI klassi loodusõpetuse õpetaja

Loodusfotode näitus

mai

õppealajuhataja

Metsamapp I klassides

mai

klassijuhatajad

Stend ´Mets õpetab¡

mai

klassijuhatajad

Ukseviktoriin

mai

klassijuhatajad

Kooli ümbruse koristamine

aprill-mai

majandusjuhataja

Tantsupäev, metsatantsu õppimine

26. aprill

tantsuõpetajad

RMK metsaviktoriin Internetis 1.-9. kl.

16.apr. – 7. mai

loodusainete õpetajad

Mälumäng V-VI klassidele

mai

õppealajuhataja

Matkapäev

juuni

klassijuhatajad

Puhta Metsa Pidu

30. mai

 

´Mets on kodu¡ laul ühislauluks kevadkontsertidel (publikule laulusõnad)

mai

klassijuhatajad

Kokkuvõtete tegemine, autasustamine

mai

loodusainete õpetajad

Ökokrati lõpukonverents õpetajatele

9. juuni

Ökokratt