Ruila PK

Ruila Põhikooli töökava ¥Mets õpetab´

30.aprill

Koosolek õpetajatele metsanädala tutvustamiseks.

Näitmaterjalide ja töölehtede jaotamine.

Joonistusvõistluse avamaine 1-4 klassile.

 

1.mai

Maastikumäng-erinevate metsatüüpide läbimine ja kokkuvõtte tegemine.1-9 klass.

 

3.mai

Pesakastide valmistamine ja paigaldamine-poiste tööõpetus

 

4.mai

 

Metsa istutamine..Lühikokkuvõte teemal-metsa raiumine, istutamine, tarbimine, taastamine.6,8 klass

 

7.mai

Metsaviktoriin internetis.6-9 klass

 

 

8.mai

Matk Valgejärve matkarajal, erinevad metsakooslused, lindude vaatlemine binokkliga, viktoriin, õpimapp.6,7klass

 

9.mai

Loodusvaatlused, mulla happelisuse määramine-töölehtede täitmine.

 

10.mai

Õuesõppe tunnid-samblike ja sammalde määramine.

 

 

13.mai

Väljasõit Varbolasse 1-4 klass, iidsed puud ja nende vanuse arvutamine.Mängud.

 

18.mai

¥Mets õpetab´ kirjanduslik võistlustöö 8,9 klass

 

 

25.mai

Väljasõit Kihnu saarele.Saare ja maismaa metsa erinevused ja sarnasused.3-7 klass

 

28.mai

Väljasõit Elistvere Loomaparki, Luua Puukooli.

Millest saab alguse väikene puu?3-5klass

 

1.juuni

Parimate võistlustööde autasustamine ja ¥Mets õpetab ´projekti lõpetamine.