Nõo LA Krõll

Nõo lasteaia Krõll

üritused

Ökokrati metsanädala raames

2007.aasta kevadel

 

Tänavuse aasta juhtlause meie lasteaias on „Loodusele lähemale“, seega on vastavaid teemasid õuesõppe raames käsitletud varasemast rohkem. Kuna  mets on oluline osa loodusest, siis on ka metsateema jaotunud aasta peale  ühtlaselt ja põimituna erinevatesse tegevustesse, integreeritud õppena. Eraldi toome välja mõned erilisemad tegemised.

Koostöös VVV Sihtasutusega:

 

  • oleme 3 rühmaga osalenud sügisesel metsamatkapäeval.
  • 7. aprillil läheb 1 rühm pilootprojekti raames seljakotimatkale, et uurida metsa seljakotis leiduva abil
  • 2 rühma istutavad 29.mail Luke pargis mõisaparkide projekti raames taimi

 

Lasteaias:

 

  • 27 aprillil on loomispäev, mille jaoks iga rühm käis eelneval nädalal metsas materjali kogumas, millest pilte ja meisterdusi valmistada
  • mängime õuesõppe raames erinevaid puude ja rohttaimede tundmaõppimise mänge
  • 2 rühma külastavad 31. mail Elistvere loomaparki, et õppida tundma meie metsaasukaid)
  • talvel (veebruaris) õpiti tundma loomade-lindude elutegevuse jälgi lumel, sama teeme ka kevadistel matka- ja looduspäevadel
  • osaleme 2 rühmaga Ökokrati lõpupeol Luke pargis