Keila AK

Ökonädal "Mets õpetab" toimub Keila Algkoolis 14.05-18.05.
Õpilased teevad plakateid erinevatest puudest meie metsades, postkaardid metsast, vanapaberi kogumine ja õuesõppetunnid. Nädala lõpetame reedel väikese kontserti, ettekannete ja näitustega.

Õpetajad Diana Mandri ja Hellike Orav