Paikuse LA Mesimumm

EESMÄRGID:

 V.-U. V. LAPS TEAB, ET METS ON KODUKS LINDUDELE, LOOMADELE, PUTUKATELE JA ET PUUDEL ON KA ELU.

          N. LAPS MÕISTAB, ET METS KOOSNEB PUUDEST, KEDA VAJAVAD LINNUD, LOOMAD JA PUTUKAD.

K.- K. V.LAPS OSKAB RÄÄKIDA METSA JA LOOMARIIGI SEOSTEST.

          N. LAPS MÕISTAB, ET PUUDEL ON ELU JA PUID EI TOHI MURDA.

L.-K. LAPS SAAB HAKKAMA  TÄHTEDE LADUMISEGA  NÄDALASÕNAKS ÕPETAJA ETTEÜTLEMISE TEEL.

V.-A. V.LAPS SAAB HAKKAMA MITME ERINEVA TUNNUSE JÄRGI ESEMET SORTEERIMISEGA.

         N. LAPS SAAB HAKKAMA KOLMENI LOENDAMISEGA JA ESEMETE SORTEERIMISEGA ÕPETAJA ABIL.

K.T. V. LAPS SAAB HAKKAMA PUU KUJUTAMISEGA MAALIMISE JA VOOLIMISE TEEL

       N. LAPS SAAB HAKKAMA PINTSLITRÜKIGA JA PLASTILIINI RULIIMISEGA

NÄDALASÕNA: KRATT

PÄEV/

TEGEVUS

ESMASPÄEV

 

TEISIPÄEV

 

KOLMAPÄEV

 

NELJAPÄEV

 

REEDE

 

 

VAATLEMINE/ UURIMINE

 

 

 

 

 

 

 

 

OLEME NÄDAL AEGA KRATID. JALUTUSKÄIGUL METASA UURIME PUID(ERINEVAT LIIKI, ERINEVA PIKKUSE JA JÄMEDUSEGA). KALLISTAME PUID. MIS ON METSAS VEEL PEALE PUUDE? (PÕÕSAD, NOORED PUUD, LILLED) KUIDAS TEKIVAD KÄNNUD+ UURIME ÜHE KINDLA PUU PUNGASID.

KRATT KUULAB VAIKSELT METSAHÄÄLI (TUULT, LINNULAULU...) MILLEKS ON LINDUDELE PUID VAJA (PESA, TOIT, VARJUPAIK). MILLEKS VAJAVAD PUUD LINDE?

☼ KRATT LÄHEB LUUBIGA METSA. UURIME PUUKOORT, PIILUME SELLE ALLA, OTSIME VÄIKSEID PUTUKAID MAAST, MAHAKUKKUNUD PUUDELT. MILLEKS ON PUID VAJA PUTUKATELE JA VASTUPIDI.

KRATID UURIVAD PUUJUURTE JA KÄNDUDE ALLA, KELLELE VEEL METS KODUKS ON (LOOMAD, USSID). MIS MUUTUSED TOIMUVAD KEVADEL LOOMARIIGIS (ÄRKAMINE, POJAD). MILLEKS VAJAVAD LOOMAD PUID (TOIT JA PESA)

VAATLEME UUESTI LEHEPUNGI, NENDEGA TOIMUNUD MUUTUSI. OTSIME METSAST SILMA RIIVAVAID ESEMEID, MIS EI TOHIKS SEAL OLLA. KUIDAS SATUB SODI METSA, KUIDAS PEAB METSAS KÄITUMA

 

KUULAMINE/ KÕNELEMINE

 

 

 

 

 

 

 

U.LEIES ¥PUU¡

LAPSED VASTAVAD KÜSIMUSTELE JA ARUTLEVAD, MIDA OLEKS SAANUD TEISITI TEHA. RÄÄGIME PUU ELURINGIST, TUUES PARALLEELE INIMESE ELURINGIGA.

☼EESTI RJ. ¥ MIKS PUUD EI RÄÄGI¡ I-245

(VÕIMALUSEL JUTT ESITADA METSAS)

¥SIPELGAS JA SUHKUR¡ I-227

LAPSED JÕUAVAD KÜSIMUSTELE VASTAMISE TEEL JUTU SISUNI.

☼TULETAME MEELDE ¥KOLME KARU¡ MUINASJUTU. TEGEVUS METSAS

VETLUS TEEMAL PUU KASULIKKUS INMESTELE (VÄRSKE ÕHK, KAITSEB TUULTE, VIHMA JA PÄIKESE EEST, PUIDUST EHITISED, MÖÖBEL)

 

LUGEMINE/ KIRJUTAMINE

 

 

 

 

NÄDALASÕNA KRATT TÄHTEDE SEINALE LADUMINE JA SÕNA LAHTIMÕTESTAMINE.

LOODUSLIKUST MATERJALIST SÕNA KRATT LADUMINE METSAS. HÄÄLIDES SÕNA METSAS KUULAME METSA KAJA

EELNEVALT KOGUTUD LOODUSLIKUST MATERJALIST PÕRANDALE NÄDALASÕNA LADUMINE

LAPSED KARUDE OSATÄITJATENA MUUDAVAD HÄÄLETOONI PEENIKE- JÄME, KÕRGE – MADAL HÄÄL

LAPS LAOB ÕPETAJA ETTEÜTLEMISE JÄRGI NÄDALASÕÑA ENDA ETTE.

 

VÕRDLEMINE/ ARVUTAMINE

 

 

 

 

 

MÕISTED PIKK –LÜHIKE, PEENIKE - JÄME

MÕISTED KÕRGEL – MADALA, ÜLEVAL – ALL

SORTEERIME EELNEVALT METSAST KORJATUD MATERJALI, MOODUSTAME HULGAD JA VÕRDLEME HULKADE SUURUSEID

MÕISTED PEAL JA ALL. LOENDAMINE KOLMENI

 

 

KUNSTILISED

TEGEVUSED

 

 

 

 

 

 

VOOLIMINE PUU. ERINEVA JÄMEDUSEGA PIKLIKUD VORMID ÜHENDATAKSE VÕRAKS JA OKSTEKS

RÄHNI PILDI VÄRVIMINE

VÄRVIME LOODUSLIKU MATERJALIGA PABERIT, LEIUTADES ERINEVAID VÄRVITOONE

 

☼JOONISTAMINE ¥PUU¡

LAPSED JOONISTAVAD PUU TÜVE JA VAJUTAVAD PINTSLIGA LEHED PUU KÜLGE

 

LIIKUMIS- KASVATUS

9.50

 

9.50

 

 

 

MUUSIKALINE TEGEVUS

 

 

¯ 9.20

 

 

¯ 9.45

 

 

MÄNGUD, MUUD TEGEVUSED

 

 

 

IGA LAPS KORJAB METSAST KOLM LOODUSLIKKU MATERJALI JA TOOB SELLE RÜHMA KAASA.

 

METSAS ONNIDE JA PESADE EHITAMINE MAAS VEDELEVAST MATERJALIST

 


PAIKUSE LASTEAED MESIMUMM

Ökokrati nädala tegevuskava

 

Ökokrati nädal toimub 30.aprill – 4.mai

Nädala üldteemaks on Mets õpetab!

Antud nädala jooksul kõneldakse metsast ja tema osast inimeste elus ja loomariigis.

Vestleme  metsa kasulikkusest ja otsime vastuseid küsimustele: Mida saavad teha teised inimesed ja mina, et meie metsad oleksid prahivabad? Kuidas saaksime säästa metsa hävimisest? Missugune on meie kodulähedaste metsade tervis?

Nädalas toimunud tegevustes korraldavad rühmad retki  metsatukkadesse. Ja valmivad kunstitööd ning meisterdused.

Samuti iga rühm mõtleb välja liikumiskava mis tuleb eitlusele suurel lõpuüritusel 24.mail.

Nädala lõpus 4.mail toimub ökokrati nädala ¥Mets õpetab¡ teemanäitus lastetöödest, kus tunnustatakse kõiki osavõtjaid ja tehakse kokkuvõte nädala jooksul toimunust.

Näitust on kavas eksponeerida ka Paikuse vallamajas.

 

Ökokrati nädala suurüritus ¥Mets õpetab¡ toimub 24.mail Reiu Puhkekeskuses

Osalevad Seljametsa Lasteaed – Algkool, Paikuse Põhikool, Paikuse Lasteaed Mesimumm lapsed, õpetajad ja lapsevanemad.

Üritusel tulevad ettekandele laulud ja liikumiskavad mis lapsed on selgeks õppinud. Tegu on vahva ja hariva ühisüritusega, kus on laulu, tantsu ja mõnusat äraolemist.

 

Ökokrati nädala korraldajateks ja läbiviijateks on rühmaõpetajad ja õpetaja abid, peakoordinaatoriks on õpetaja Ene Mihkelson.