Neeme LA/AK

Ökonädal ¥Mets õpetab´ Neeme Lasteaias.

 

23. aprill – Aegviidu looduskeskuses õppeprogramm ¥Hundi retk´ koos koolilastega.

 

 

Esmaspäev – 30. aprill

 • Mõistekaardi ¥METS´ koostamine
 • Käitumine metsas (Metsamängu vihik) - metsareeglid
 • Metsamatk kodumetsas. Korjame ära asjad, mis ei kuulu metsa.
 • Metsanõidade pidu lasteaia õuel (metsateemalised mängud; lõke; vorstiküpsetamine)

 

Kolmapäev – 2. mai

 • RMK filmi ¥Metsa eluring´ vaatamine.
 • Meie kodumetsa puud, põõsad, puhmad, rohttaimed. Mürgised taimed, marjad.
 • Ristsõna lahendamine (Metsamängu vihik)
 • Vanapaberist uue paberi meisterdamine.

 

Neljapäev – 3. mai

 • Ökokrati laulu kuulamine, tantsimine.
 • Meie metsas elavad loomad, nende välimus, käitumine.
 • Mõistatused metsloomadest.
 • Paberil labürindi läbimine (Metsamängu vihik)
 • Maalimine ¥Meie mets´

 

Reede – 4. mai

 • Lauamäng ¥Loodusrada´ (Metsamängu mapp)
 • Metsatulekahjud. Tuleohutus. Päästetehnika demonstratsioon, kohtumine päästeametnikuga.
 • Plakat ¥Hoia metsa´ - ühistöö

ÖKOKRATI NÄDAL 2007 Neeme Algkoolis õp Tiina Ojasson-Võsa juhendamisel

¥Mets õpetab´

 

EELNENUD SÜNDMUSED

 

neljapäev, 21. detsember 2006

Teema: Jõulumaja meisterdamised (metsamaterjaliga dekoreerimine, paberist jäljeradade kleepimine põrandatele, lindudele rasvapallide meisterdamine, looduslikust materjalist jõulukaart, omavalmistatud piparkoogid, tee ja jänese-näks: juurviljad dipikastmega, viltimine ja paberi tegemine, ringmängud) ja metsavanalt kommikoti saamine

 

alates 10. jaanuar 2007

Teema: Sammalde herbaariumi kogumine, kuivatamine, kiletamine

 

neljapäev, 12. aprill

Teema: Ökokrati laulu tutvustus kooliperele eesti, inglise ja vene keeles (6. kl. vene keeles)

 

reede, 13. aprill 2007

Teema: Uurimustöö algus

Sildistamise jaoks uurib iga laps välja ühe puu nimetused eesti, inglise, vene jt võõrkeeltes, ka ladinakeelsed ja rahvapärased nimetused, mis kantakse põletusaparaadiga siltidele.

 

esmaspäev, 23. aprill

Teema: Päev metsas

Lasteaiaga Aegviidu Looduskeskuse külastamine, teooriatund ja Hundirada töölehtedega, vorstikeste grillimine

 

ÖKOKRATI NÄDAL

 

esmaspäev, 30. aprill

Teema: Volber koos lasteaiaga

 • Tundides RMK filmi ¥Metsa eluring´ vaatamine ja laulu ¥Mets on kodu´ õppimine
 • Metsa / maantee äärte / ranna koristamistalgud, jäätmed sorteeritakse prügikottidesse, metsamaterjal põletatakse lõkkes (erilised leiud pannakse kõrvale meisterdamiseks)
 • Metsarahva pidu (kostüümides) lõkke juures – vorstikeste grillimine, metsaga seotud võistlusmängud jms pluss tuleohutusnõuete meenutamine

 

teisipäev, 1. mai VABA PÄEV

Teema: Kodune töö – Mets on vaese mehe kasukas

Kõnekäänu kohta tuleb kas kirjutada, joonistada, mõistekaart kujundada, plakat või raamat teha, Powerpoint esitlus vormistada, meisterdada vms ja esitada töö kolmapäeval vahetunnis kõigile

 

kolmapäev, 2. mai

Teema: Puude taga on mets

 • Kodutööde esitlused vahetundides
 • Pungade puhkemise või seemnete idanemise pildistamine – iga õpilane pildistab kooli fotoaparaadiga vähemalt 24 kaadrit, millest õpetaja juhendamisel koostatakse animatsioon (MonkeyJam vabavara-programmi abil), valitakse saatemuusika
 • Koolimaja lähiümbruse puude-põõsaste tundmaõppimine, määramine ja sildistamine (kas sildid saab Anija metskonnast?)
 • Mäng ¥Toiduvõrgustik´: iga laps saab loosiga rolli ja liigi lühikirjelduse, otsib sellele vastavalt mänguplatsil endale sobiva elu- või varjepaiga. Esimestena lähevad platsile ¥lagundajad´ – huumust ette valmistama, siis ¥samblad´ ja ¥puhmad´, siis ¥rohttaimed´, ¥puud-põõsad´, nende järel ¥taimtoidulised´, ¥lihasööjad´ ja lõpuks ¥kõigesööjad´. Toimub tagaajamismäng,  mille käigus ¥ärasöödud´ tulevad platsilt ära (või lippavad toiduahela kõrgema lüliga kaasa) ja selgub, et viimasedki platsilejääjad surevad kord, nende kehadest valmistavad ¥lagundajad´ uut pinnast ja kõik algab uuesti otsast peale, uute rollide loosimisega.

 

neljapäev, 3. mai

Teema: Mets on kodu

 • Valmistame vanapaberist uut paberit selle mõttega, et ¥uusi´ pabereid saaks kasutada emadepäeva kaardi tegemisel.

Vahetundides võistlusmängud:

 • Kes leiab koolimaja sees kõige rohkem metsast pärinevaid esemeid (materjale)?
 • Loomade võidujooks: liigu nimetatud looma kombel (auhind kõige ilmekamale laste valikul)
 • Mäng ¥Tuli – vesi – õhk – maa´: mängijad istuvad ringis, keskel tiirleb mängujuht ja näitab ühele mängijale käega ja hüüab kas ¥vesi´, ¥õhk´ või ¥maa´, viimane peab kiiresti nimetama vastavas keskkonnas elutseva taime või looma. Kui aga mängujuht hüüab ¥tuli´, peavad kõik kiiresti püsti tõusma, tiiru ümber enda tegema ja istuma. kes viimaseks jääb, hakkab mängujuhiks. Sobib selgitada kulupõletamise ja metsatulekahju põhjusi ja tagajärgi.
 • Miljonimäng ¥Metsa rekordid´ (hämmastavate faktide teatavakstegemise viis, sest vastusevariandid on antud, koheselt saadakse uusi teadmisi)
 • Plakati joonistamine (üksi või rühmatööna) ¥Kas mets taastub?´

 

reede, 4. mai

Teema: Mets on ilus

 • Metsamaterjalidest kompositsioonid, mänguasjad, kujud, tarbeesemed laste oma fantaasia järgi
 • Näitus, millele lisanduvad õppeaasta jooksul tehtud kunstitööd, näiteks loomade jäljed, samblakogud, loomapildid jne
 • Animatsioonide esitlus kas ökonädala lõpetamisel või emadepäeva kontserdil