Pärnu LA Mai

Ökokrati metsanädala teema Pärnu lasteaias MAI

 

Õpetajad: Ksenia Ivanova, Anne Dubrovin

            NÄDALA TEEMA: Lepatriinud ja liblikad.

            LASTE VANUS: 4-5 a.

            EESMÄRGID:

1.      Laps saab teada et lapatriinu ja liblikas

            on putukad/on 6 jalga/.

2.      Laps oskab leida lepatriinu ja liblika ühesuguseid ja erinevaid 

            tunnuseid/lepatriinul 2 paari tiibu- punased kaitseks ja mustad

           lendamiseks, liblikal 2 paari tiibu-esitiivad ja tagatiivad/, lepatriinu  

           sööb lehetäisid, liblikas sööb ainult vedelat toitu-õienektar, puumahl,  

           söömiseks on temal IMILONT.

3.      Laps saab teada lepatriinu ja liblika kasulikkusest taimedele /lepatriinu sööb lehetäisid, liblikas kannab edasi õietolmu/

4.      Laps saab teada –lepatriinud ja liblikad on kasulikud, neid ei tohi  

          hävitada.

5.      Laps oskab leida kvikesi, mis meenutavad lepatriinu kuju.

6.      Laps oskab käelistes tegevustes edasi anda lepatriinule ja liblikale   

     iseloomulikud tunnused/värvib kivikesi lepatriinuks, voldib lepatriinut  

     ja kleebib peale täpid, joonistab ja maalib liblikaid ja lepatriinusid/

 

ESMASPÄEV

·        Kuulamine-kõnelemine, vaatlemine-uurimine:

                        L.Remmel ¥ Lepatriinu Liina uued sõbrad´-

                        ettelugemine´

                        LEPATRIINU-välimus, kehaosad,toitumine, kaitse

                        /pilt, mänguasi/

·        Võrdlemine-arvutamine:

Lepatriinu keha kuju, täppide kuju,täppide arv-leida  vastav numbrikaart

·        Muusika: Laul ¥Triinud´

 

TEISIPÄEV

·        Vaatlemine-uurimine:

Jalutuskäik mereranda -otsime lepatriinusid, uurime -kuidas lendavad, missugused tiivad siis paistavad, mitu jalga.

            Õpime liisusalmi-¥Lepatriinu lenda....

            Lapsed otsivad mererannas lepatriinukujulisi kivikesi

·        Lugemine-kirjutamine:

L-hääliku asukoha määramine /sõna alguses, sees, lõpus/ -sõnad kirjanduspalast ¥Lepatriinu Liina uued sõbrad´

·        Käelised tegevused, voltimine ja kleepetöö

¥LEPATRIINU´/.

·        Liikumistegevus:         

 liikumismäng´ Lenda õiges suunas´

 

KOLMAPÄEV

·        Kuulamine-kõnelemine, vaatlemine-uurimine:

                        LIBLIKAS/kehaosad, värvus,toitumisviis,

                        kaitse, tähtsus-kannavad edasi õietolmu/

                        Erinevad liblikad -kapsaliblikas, nõgeseliblikas, 

lapsuliblikas, koiduliblikas, päevakoer/ erinev värvus, suurus- lapsel võimalus neid võrrelda omavahel/.

·        Muusika:

                                   Laul ¥Rüblik püüab liblikat´. Liblikate tants.

·        Maalimine:

Liblikas /pooleks volditud paberile maalida üks pool siis paber kokku voltida ja vajutada/

 

NELJAPÄEV

·        Väljasõit metsa- / eelmisel nädalal PUU nädal- lastel on piisavalt teadmisi puudest, nende nimetustest, puid vaadeldud lasteaia õues, pargis/.

            Metsas otsivad lapsed tuttavaid puid, tuletavad meelde nende nimetusi. Siis otsime metsa servas lepatriinusid ja liblikaid- kus neid rohkem /kas puude juures või lillede kohal, miks?/. Lastel tekib võimalus aru saada seostest TAIMED-PUTUKAD.

·        Õhtul kivikeste värvimine lepatriinuks, laste soovil

 

REEDE

·        Kuulamine-kõnelemine, vaatlemine –uurimine:

                        Laste jutustamine ¥Mida nägin metsas.´

·        Käelised tegevused, joonistamine:

¥ Lepatriinud ja liblikad metsas´ /õlipastell kriidid ja õli/

 

Õhtuti vabal ajal on lastel võimalus mängida arvutimänge ¥MINU ESIMESED AVASTUSED LOODUSES´ lepatriinud, puud /PUSSLED,  SÕNASELETUSED, LOENDAMINE, TOITUMISVIISID, KIRJUTAMINE jne/        

METS JA INIMENE.

 

PÄRNU LASTEAED MAI. 6.RÜHM. 5-AASTASED LAPSED.

Õpetajad: Mare Prints ja Leena Leppoja

 

ESMASPÄEV

 

Vaatlemine ja uurimine.

  • Ekskursioon metsa.(lastel luubid kaasas).Segamets, missugused puud kasvavad segametsas, männi ja kasepuu koore vaatlemine läbi luubi, erinevuste kirjeldamine. Puudega tutvumisel kasutada kõiki meeli-käega, silmaga, keelega, põsega ja ninaga. Männipuu küljest leiame ka kindlasti vaiku.
  • Luubiga on tore uurida putukaid, kes elavad metsa all. Sipelgapesa uurimine, teke. Ämblikud ja ämblikuvõrgu uurimine.

 

Kuulamine ja kõnelemine

Mõistatus kasest. H. Relve  ´Puude juurde¡. Lk. 40-54

 

Lugemine ja kirjutamine

  • Sõnade. Mets, mänd ja kask häälimine ja käbidest sõnade ladumine.

 

Võrdlemine ja arvutamine

 

  • Kõrgemate ja madalamate puude leidmine-peenike ja jäme tüvi (puude kallistamine)

 

TEISIPÄEV

 

Vaatlemine ja uurimine.

 

Puudega tutvumine lasteaia õpperajal-mänd, kuusk, pärn, kask, pihlakas, tamm. Arutelu lastega, miks lasteaias kasvavate puude kohta ei saa öelda mets.

 

Kuulamine ja kõnelemine

Mõistatused puudest- kask, mänd, kastan, haavapuu, õunapuu.

 

 

Lugemine ja kirjutamine

 Sõnade kuusk ja tamm häälimine ja ladumine tahvlile.

 

Voolimine

 

Puu- tüvi ja oksad, oksad lähevad järjest peenemaks.

 

KOLMAPÄEV

 

Vaatlemine ja uurimine

 

Okaspuude – mänd ja kuusk okaste ja käbide vaatlemine ja võrdlemine. Erinevuste välja toomine, abivahendiks luubid.

 

Kuulamine ja kõnelemine

 

Muistend kuusest- lasteaia looduse mapist.

 

Lugemine ja kirjutamine

 

Kirjaharjutus  kuuseokkad.

 

Meisterdamine

 

Käbisoomustest puu kleepimine. Tüvi ja oksad.

 

NELJAPÄEV

 

Vaatlemine ja uurimine

 

Jalutuskäik metsa ja vaatame metsaalust, kas inimesed hoiavad loodust. Kaasas on prügikotid ja korjame metsa alt prahti. Oksad paneme lõkkeasemele, et Jüripäeva matkal saaksime lõket teha.

 

Kuulamine ja kõnelemine

 

Metsa tähtsusest inimese elus. Mets puhastab õhku, annab loomadele kodu ja puidust saab kütet, paberit, mööblit jne.

 

Lugemine ja kirjutamine

 

Sõna ´puu¡ häälimine ja hääliku analüüs.

 

 

 

REEDE

 

Vaatlemine ja uurimine.

 

Vaatleme ja uurime oma rühmas olevaid puidust esemeid. Meil on kasepuidust ja männipuidust mööblit, mille poolest on nad erinevad. Missuguseid metsapuust asju lapsed veel leiavad.(Kas tulevad selle peale, et ka paber on tehtud puidust)

 

Kuulamine ja kõnelemine

 

Vestlus loodushoiust- ära jäta endast prahti maha, ära räsi puid, põõsaid, lilli. Ära lõhu ja vigasta taimi. Ära tee putukatele, lindudele ja loomadele haiget. Käi mööda ettenähtud radu.

 

Maalimine

 

Segamets- guaðð. Lapsed maalivad erinevaid puid, mis on neile metsast meelde jäänud või mida nad aknast näevad. Taustaks Vivaldi ´Aastaajad¡

 


Ökokrati nädala tegevuskava  Pärnu lasteaias Mai

 

 

Koostasid: Põldoja Maiu, Ingrid Laaneväli

 

NÄDALA TEEMA: Mets õpetab (23- 27.aprill 2007)

LASTE VANUS: 4-5 a.

EESMÄRGID

q       Lapsed saavad teadmisi puudest, ohtudest metsas, lindudest.

q       Laps oskab leida ja kasutada metsas leiduvat looduslikku materjali erinevates tegevustes.

q       Laps õpib märkama erinevaid linde- neid ära tundma, eristama neid laulu järgi.

 

ESMASPÄEV

Vaatlemine-uurimine:

q       Erinevad puukoored, puuläbilõiked (vahendid: luubid, mikroskoop)

Kuulamine-kõnelemine:

q       Vestlus:¡ Kuidas mets kasvab?¡ (ohud metsas- puugid, rästikud jms.;  metsas käitumise kuldreeglid…)

Lugemine- ja kirjutamine:

q       Häälimine (metsa hääled, lindude hääled)

q       Tähed käbidest, kivikestest, okstest jne.

Võrdlemine- ja arvutamine:

q       Hulkade moodustamine loodusliku materjaliga; võrdleme hulki; loendame esemeid antud hulkades.

Kunstiline tegevus:

q       Voolimine: ´Lillepott emale¡ (Katame plastiliiniga topsi ja katame loodusliku materjaliga- kivid, okkad, puuoksad)- tegevus õues

 

TEISIPÄEV

Vaatlemine- uurimine:

q       Linnu pesakast (iseloomulik materjal, millistest osadest koosneb, miks just selline, kuhu paigutada, kuidas see peaks toimuma- mida arvestada sealjuures)

q       Linnu pesakasti ülespanek meie rühma väljakule- kase otsa

Kuulamine- kõnelemine:

q       ´Eestimaa laululinnud¡ CD

q       ´Metsahääled¡ CD

Vestlus:

q       Rähn, ööbik, kägu, pääsuke.

Lugemine- ja kirjutamine:

q       Hääleharjutus:

¡Tikkas nokkis palju puid, ei saanud õhtuks pudrupuid¡ (rähn)

Kunstiline tegevus:

q       Joonistamine: ¡Rähni meistriteos¡ (Paberile puukooremuster seestpoolt vaadatud, üraskite käigud) Vahendid: valikuvõimalus- must viltpliiats, harilik pliiats, sulg, tuðð

Võrdlemine- ja arvutamine:

q       Loenda kuulmise järgi: mitu korda rähn toksis.

q       Mõisted : kiiresti, aeglaselt- kuidas rähn toksis; kas lendas lind kiiresti- aeglaselt, kiiremini, aeglasemalt.

 

 

 

KOLMAPÄEV:

     Vaatlemine- uurimine:

q       Erinevad puuoksad- tunda neid välimuse, lõhna jms. järgi

     Kuulamine- kõnelemine:

q       Õppekäik Kabli linnuvaatlustorni¡

      Lugemine- kirjutamine:

q       Kirja eelharjutused koos rütmisalmiga mulla peale: ´Päike, päike päevasilm, paista soojaks jahe ilm¡, ´Vihmasadu kohise, läbimärjaks mets tee¡.

   

 NELJAPÄEV:

Vaatlemine-uurimine:

q       Linnud lendavad (milliseid linde näed lendamas, kuidas lendavad, mida erinevust märkad; vaatleme linnu sulge).

Kuulamine – kõnelemine:

Õppereis: Reiu taimlasse.

Lugemine- ja kirjutamine:

q       Hääleharjutus:

´Tii- tii tihane, vaa - vaa varblane,

              lendas üle oa aia, kargas üle kapsaaia,

              üle metsa, üle metsa, vurrrr!¡

Võrdlemine- ja arvutamine:

Loenda - linde, puid, istikuid.

Võrdle puid- jämedam, peenem, kõrgem, madalam.

 

REEDE:

Vaatlemine- uurimine:

Linnu pesa, muna- millest ehitatud, millise kujuga…

Kuulamine- kõnelemine:

Vestlus: ´Meie linnud¡ (raamatust ´Looduse mõistatused¡)

Lugemine ja kirjutamine:

Häälikumäng: ´Pääsuke ja rähn¡ (Lühikese ja pika hääliku kuulmine sõnas)

Võrdlemine ja arvutamine:

Järjestamine pikkuse järgi- puuoksad.

Järjestamine jämeduse järgi- puuoksad.

Kujundid ja kujunditest rütmiline muster- puuokstest.

 

 

Mängud ja muud tegevused antud nädalal:

q       Mõistatused- känd, kask, kuusk, rähn, ööbik, pääsuke, kägu.

q       Keskkonnamängud: ´Otsimisleht¡ –Leia midagi siledat, pehmet, midagi teravat.

q       ´Värvipallett¡  – kevadevärvide leidmine

q       Õ/M- ´Leia õige puu¡