Nädalakavad

Vastemõisa LA PÄEVALILL

Vastemõisa Lasteaed PÄEVALILL

 
METSA  - JA VAIKUSENÄDAL - MÜRA POLE MUUSIKA
                                      4. –  8.05.2009

Sihtgrupp: lapsed, lastevanemad, personal

Esmaspäev  - Sissejuhatus nädalasse.
 

    * Vestlusring, mis on müra. Nädala  sissejuhatus.
    * Hääled CD pealt
    * Mäng “Arva ära, mis  häält sa kuuled”

      Häälte eristamine loodushääled – tekitatud hääled.

    * Õppe- metsamäng(suur põrandamäng)”Metsamatkal koos õpetajaga” mängimine õues, lasteaia esisel platsil. (Suure puust põrandamängu kinkisid meile sõbrad Kildu Põhikoolist).
 

Teisipäev  - Päev  muusikaga

Laul "Müra pole muusika"

Kuulamine kaasalaulmine, liikumine.

    * M/mäng, mis on kõrvale hea
    * Metsalaulud.

 
Kolmapäev  - Päev “Kõik mürast”

    * Vestlusring looduses- Mina müra tekitaja – lasteaias,  looduses.
    * Jalutuskäik meie kodukülas – müra tekitajad.
    * Maalimine: Mina, müra ja loodus.
 

Neljapäev     - Päev suurte  sõpradega.

    * Õppekäik metsa koos koos sõpradega  koolilastega(Kildu Põhikool)

       Erinevad hääled looduses: linnulaul, mere müha, oja vulin, metsa kohin jne.

    * Keskkonnamängud.
    * Kevadlillede meisterdamine, kivide värvimine.

 
 Reede     - Päev perega.

    * Kepikõnd koos emadega(perega) ümber järve.
    * Vestlusring- igal pool on kellegi kodu.
    * Dramatiseering õues “Kevade tulek”.
    * Keskkonnamängud. Piknik.

 
9. juunil õppekäik Viljandisse -  vaikus ja müra linnas

29. aprill ülemaailmsele müra teadvustamise päeval jalutuskäik looduses.

1. juunil – lastekaitepäeval (pidu Suure-Jaanis koos valla lasteaedadega) esitame tantsu laulu”Müra pole muusika” saatel.

13. juunil koguperepäev Köhleri majamuusium  juures. T: ” Mina,  kultuur ja loodus – oleme kõik üks”


Rõngu Keskkool

KOKKUVÕTE „Ökokrati” „MÜRA POLE MUUSIKA” nädala tegevustest

Rõngu Keskkooli 1.-4.klassis ajavahemikul 13.-17.aprill 2009.

 

Esmaspäev 13.aprill

 

1A klass – Kevadhääled looduses – linnulaulu, tuulekohina, veevulina kuulamine kooli lähedal Hiugemäel. Inimese poolt tekitatud müra kuulamine Puiestee tänaval – kaevetööd Rõngu alevis.

Eesmärk – Heli ja müra võrdlemine. Kuidas tajume ja talume müra?

 

Teisipäev 14.aprill

 

2.klass – Müra ja helid paberil. Klassis valmisid fantaasiapildid vabas tehnikas, kasutades erinevaid muusikapalasid kuulamiseks. Eesmärgiks oli loovuse ja fantaasia arendamine.

 

Kolmapäev 15.aprill

 

1B klass – Müra kuulamine Rõngu alevi eri piirkondades – bussijaamas, Hiugemäel, kooli õues. Selgitasime välja mürarikkama koha alevis, milleks osutus bussijaam.

 

Neljapäev 16.aprill

 

3.klass – Müra mõju keskendumisvõimele. Katse käigus loeti klassile ette lühike tekst, milles oli ka korraldus edaspidiseks tegevuseks. 1) tekitatud müras(kolin, jutt, sagin), 2)vaikuses. Tulemuseks oli see, et vaid 6 õpilast 17st suutis müras keskenduda.

 

Reede 17.aprill

 

4.klass – Jutuke teemal „Müra pole muusika”. Iga õpilane analüüsis iseseisvalt oma arusaamist mürast ja selle mõjust.

 

Nädal lõppes „Ökokratt” 2009 ühislaulu õppimisega ning ühise mänguga „Tunne ära, mis hääl!”