Rõngu Keskkool

KOKKUVÕTE „Ökokrati” „MÜRA POLE MUUSIKA” nädala tegevustest

Rõngu Keskkooli 1.-4.klassis ajavahemikul 13.-17.aprill 2009.

 

Esmaspäev 13.aprill

 

1A klass – Kevadhääled looduses – linnulaulu, tuulekohina, veevulina kuulamine kooli lähedal Hiugemäel. Inimese poolt tekitatud müra kuulamine Puiestee tänaval – kaevetööd Rõngu alevis.

Eesmärk – Heli ja müra võrdlemine. Kuidas tajume ja talume müra?

 

Teisipäev 14.aprill

 

2.klass – Müra ja helid paberil. Klassis valmisid fantaasiapildid vabas tehnikas, kasutades erinevaid muusikapalasid kuulamiseks. Eesmärgiks oli loovuse ja fantaasia arendamine.

 

Kolmapäev 15.aprill

 

1B klass – Müra kuulamine Rõngu alevi eri piirkondades – bussijaamas, Hiugemäel, kooli õues. Selgitasime välja mürarikkama koha alevis, milleks osutus bussijaam.

 

Neljapäev 16.aprill

 

3.klass – Müra mõju keskendumisvõimele. Katse käigus loeti klassile ette lühike tekst, milles oli ka korraldus edaspidiseks tegevuseks. 1) tekitatud müras(kolin, jutt, sagin), 2)vaikuses. Tulemuseks oli see, et vaid 6 õpilast 17st suutis müras keskenduda.

 

Reede 17.aprill

 

4.klass – Jutuke teemal „Müra pole muusika”. Iga õpilane analüüsis iseseisvalt oma arusaamist mürast ja selle mõjust.

 

Nädal lõppes „Ökokratt” 2009 ühislaulu õppimisega ning ühise mänguga „Tunne ära, mis hääl!”