Pressiteade

Keskkonnaministeeriumi pressiteade

MTÜ ÖKOKRATT
PRESSITEADE
09. oktoober 2005

Tootjavastutuse jäätmete kogumiskastid tarbijatele tasuta!

Tootjavastutuse nädala raames koguti Loksa, Kuusalu ja Saue valla territooriumidel tootjavastutuse jäätmeid ning viidi läbi seminare elanikkonnale.

Kogumisreidil võeti Rehviliidu poolt elanikelt vastu 88 m3 ehk ligikaudu 800 vanarehvi
Pandipakendeid koguti ligi 4000 krooni väärtuses ja MTÜ Pakendiringluse poolt korjati kokku 10 m3 erinevaid pakendeid.
66 m3 ehk  ligikaudu 14 tonni elektroonikaromusid kogus MTÜ Eesti Elektroonikaromu ning 4 tonni ohtlikke jäätmeid korjas AS Masp.

Erinevatel seminaridel osales kokku ligikaudu 2500 inimest. Hea on tõdeda, et enamus neist olid koolilapsed, kes ongi just uuenduste suhtes vastuvõtlikud ning aktiivsemad selgitustöö tegijad kodudes.

"Nüüd said lõpuks paljud vallakodanikud aru, et ostes kaupa maksad kauba ja ka pakendi eest. Pannes pakendi oma olmejäätmete kasti maksad veelkord, seekord aga jäätmevedajale. Tark on pakendeid ja tootjavastutuse jäätmeid viia selleks ettenähtud kohtadesse, mis on ju elanikele lausa tasuta," tõdes ka ise aktiivselt projektis osalenud Loksa vallavanem Madis Praks.

Koolides viidi nädala jooksul läbi jäätmete liigiti sorteerimise seminare ning külastati jäätmete liigiti kogumise kohti. Lastele õpetati, mis on tootjavastutus ning milliseid kohustusi on tulemas kauba müüjatele ning elanikele sellega seoses. 
 
Kohaliku omavalitsuse keskkonnaspetsialistid esinesid haridusasutustes erinevate ettekannetega tootjavastutuse ning jäätmete sorteerimise teemal.

Keskkonnaharidusprojekti  "Tootjavastutus, mis see on!" raames saadeti Loksa ja Kuusalu valla elanikele postiga jäätmete sorteerimise juhend, kuidas kodus jäätmeid sorteerida ning õpetus jäätmetega loodussõbralikuks ümberkäimiseks.

Projektis osales ühtekokku 9 lasteaeda ning kooli ligi 2000 lapsega ning ligi 14 000 elanikuga.
Taolisi keskkonnaharidusprojekte  korraldab MTÜ Ökokratt aastast 1999.

Projekti viib läbi MTÜ Ökokratt ning rahastas Keskkonnaministeerium.

 

3. oktoober 2005

 

Algas tootjavastutuse nädal

 

Täna , 3. oktoobril algas tootjavastutuse nädal Loksa, Kuusalu ja Saue  vallas. Projekti viib läbi MTÜ Ökokratt ning rahastab Keskkonnaministeerium.

Koolides viiakse nädala jooksul läbi jäätmete liigiti sorteerimise seminare ning külastatakse jäätmete liigiti kogumise kohti looduses. Lastele õpetatakse, mis on tootjavastutus ning milliseid kohustusi on tulemas kauba müüjatele ning elanikele sellega seoses. Kohaliku omavalitsuse keskkonnaspetsialistid esinevad haridusasutustes erinevate ettekannetega tootjavastutuse ning jäätmete sorteerimise printsiipide tutvustamisega. Keskkonnaharidusprojekti "Tootjavastutus, mis see on!" raames on Loksa ja Kuusalu valla elanikele juba postiga saadetud ettevalmistatud jäätmete juhend, kuidas kodus jäätmeid sorteerida ning õpetus jäätmetega loodussõbralikuks ümberkäimiseks. Tootjavastutuse nädala jooksul kogutakse kolme omavalitsuse territooriumidel tootjavastutuse jäätmeid ning viiakse läbi seminare elanikkonnale.

Projektis osalevad ühtekokku 9 lasteaeda ning kooli ligi 2000 lapse ning ligi 14 000 elanikuga. Taolisi keskkonnaharidusprojekte korraldab MTÜ Ökokratt aastast 1999.

23. august 2005

Algab keskkonnaharidusprojekt "Tootjavastutus, mis see on!"

Homme kell 10 algab Harjumaal, Kuusalu vallas Laugu külalistemajas MTÜ
Ökokrati korraldatav ning Keskkonnaministeeriumi finantseeritav seminar
"Tootjavastutus, mis see on!".

Seminaril antakse ülevaade rohelisest maksureformist ja tootjavastutusest.
Puudutatakse säästva arengu ja keskkonnakaitse erinevaid probleeme ning
vahetatakse kogemusi, et muuta loodusõppe programme lastele huvitavamaks ja
põnevamaks. Seminari sihtgrupiks on peamiselt õpetajad.

Homse koolitusseminariga avatakse 3-kuuline keskkonnaharidusprojekt
"Tootjavastutus, mis see on!". Projektis osalemise nõusoleku on andnud
Loksa, Kuusalu ja Saue vallad ning üheksa lasteaeda ja kooli.

Lasteaedade ja koolide õpetajad ning omavalitsuse spetsialistid koostavad
koolituse käigus keskkonnanädala näidiskavad. Projekti käigus õpetatakse
lastele, mis on tootjavastutus ning millised on sellega seonduvad kohustused
kauba müüjatele ja elanikele. Koolituse tulemusena omandatakse kogemus ning
julgus keskkonnanädalate läbiviimiseks juba projektis osalevates
omavalitsustes ja haridusasutustes.

Projekti kulminatsiooniks saab olema oktoobrikuu algul näitliku
tootjavastutuse printsiibi rakendamine vanarehvide kogumise läbi.

Keskkonnahariduse projekt lõpeb peoga, kuhu on oodatud projektis osalevate
haridusasutuste lapsed ja kõik vallakodanikud.

Lisainfo:
Hiie Kikkas
MTÜ Ökokratt  projektijuht
GSM 558 8574
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.